Omgang met de verantwoordingsplicht in complexe situaties

Omgang met de verantwoordingsplicht in complexe situaties

Dit is een nieuwe cursus van Antea Group, ontstaan in samenwerking met klanten. Het uitgangspunt is het voornemen tot het ontwikkelen van een spoorzone. In de cursus wordt gezamenlijk verkend welke problemen kunnen optreden en waar oplossingen liggen.

Tags:

Een belangrijk punt van de cursus is het onderdeel 'wederzijdse afhankelijkheid'. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt vanuit een rollenspel verduidelijkt dat een bredere visie op taken en rollen dé oplossing is naar een veiliger omgeving.  De cursus vertaalt zich terug naar effectieve oplossingen in latere praktijksituaties.

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van complexe spoorzones: beleidsontwikkelaars, projectleiders, wethouders, projectontwikkelaars, technische milieuspecialisten, bouwkundigen, adviseurs van de (regionale) brandweer.

De cursus wordt bij voorkeur gegeven op een rustige locatie nabij het projectgebied.