Workshop Externe Veiligheid en Ruimtelijke Ordening (EV & RO)

Workshop Externe Veiligheid en Ruimtelijke Ordening (EV & RO)

Deze workshop, die één dagdeel duurt, is de afgelopen jaren voor gemeenten en samenwerkingsverbanden verzorgd. De workshop is echter geheel geactualiseerd. Na een korte beschouwing van basisbegrippen, wordt gezamenlijk de diepte ingegaan en worden de consequenties van de aanwezigheid van risicobronnen voor een omgeving nader beschouwd.

Tags:

Welke gevolgen heeft dit voor de bestemmingstoedeling, welke definities zijn hierbij noodzakelijk, wat zijn de gevolgen van de gekozen bestemmingsplansystematiek, welke keuzes zijn gevoelig voor schadeclaims enz.

Op interactieve wijze wordt inzicht geboden in de bepalende factoren van externe veiligheid binnen de ruimtelijke ordening. Relaties in de werkvelden van de ruimtelijke ordening, het milieu en de brandweer worden verduidelijkt.

Doelgroep
Ruimtelijke ordenaars, regisseurs van de ruimte, bestemmingsplanjuristen, stedenbouwkundigen, milieuspecialisten en specialistische brandweermedewerkers. De cursussen kunnen zowel in-company gegeven worden als op de diverse kantoren van Antea Group.

Met specifieke wensen van opdrachtgevers kan bij het uitvoeren van de workshop rekening worden gehouden.