Opslag gevaarlijke stoffen training

Basiscursus PGS 15

In 2017 is de PGS 15:2016 aangewezen als BBT document voor vergunningverlening en is deze ook van toepassing geworden op bedrijven welke onder het Activiteitenbesluit vallen. Reden genoeg om een goede kennis te hebben van deze richtlijn. Deze basiscursus, gegeven door onze ervaren trainers, geeft hieraan invulling.

Businesslijnen:

Deze training is geschikt voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, handhavers en vergunningverleners, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, provincies en gemeenten.

Inhoud van de basiscursus PGS 15

  • Wettelijk kader, relatie met het Activiteitenbesluit (type A, B en C inrichtingen) en omgevingsvergunningen
  • Werkingssfeer van de PGS 15, uitzonderingen in het toepassingsgebied zoals verschillende ADR klasse en viscositeitsregeling
  • Bouwkundige eisen, WBDBO, inpandig en uitpandig, brandcompartiment en relatie met het Bouwbesluit
  • Opslag tot 10 ton gevaarlijke stoffen, algemene regels hoofdstuk 3
  • Opslag meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen, algemene regels hoofdstuk 4
  • Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen
  • Opslag van gasflessen
  • Opslag van (tank)containers

Natuurlijk is er ook aandacht en tijd ingeruimd voor casussen en vragen van de deelnemers.

Docenten

De training wordt gegeven door onze ervaren trainers die dagelijks in de praktijk bezig zijn met PGS 15.

Twan van den Heijkant

Twan van den Heijkant is senior adviseur vergunningen/Milieu bij Antea Group en adviseert vele bedrijven bij het aanvragen en verkrijgen van een Wabo-vergunning waarbij ook de invulling van het thema ‘opslag van gevaarlijke stoffen’ en PGS 15 een relevant issue is. De gewenste bedrijfsvoering in compliance brengen met de wet- en regelgeving daaromtrent vormt hierbij een elementair onderdeel.   

Robbert van ‘t Veer

Robbert van ’t Veer is senior adviseur vergunningen/Milieu en Veiligheid bij Antea Group en is als inhoudsdeskundige en als auteur betrokken geweest bij de herziening van de PGS15.  De heer Van 't Veer kent de wereld van de bedrijven met gevaarlijke stoffen en de relatie met vergunningverlening en handhaving en is bekend met de praktijk.

Algemene info

Duur: één dag van 9.30 tot 16.30 uur
Prijs: € 450,- per deelnemer
Aantal deelnemers: Maximaal 15
Locatie: in onderling overleg op één van de Antea Group kantoren

Incompany training is uiteraard ook mogelijk. Informeer hiervoor bij Twan van den Heijkant.