Cursus Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

Cursus Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

De cursus Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is gericht op het invoeren van dit informatiemodel in je organisatie. Onze docenten behandelen de principes, de uitgangspunten en het gebruik van IMBOR. De relatie met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) wordt uitgelegd. Tevens werken wij een stappenplan met je uit voor het geborgd implementeren van IMBOR in jouw organisatie.

Businesslijnen:

Door de theorie en de praktijk samen te laten komen tijdens de cursus kun je de opgedane kennis en ervaringen de dag erna direct toepassen binnen je eigen organisatie en processen.

Voor wie

De introductiecursus IMBOR is een dag is speciaal voor gegevens/ databeheerders van de BOR en BGT

Het programma

De hoofdonderwerpen van de cursus zijn:

  • Wat is IMBOR?
  • Wat is IMGEO?
  • Wat zijn de relaties en verschillen tussen IMGEO en IMBOR?
  • Hoe stem je IMBOR en IMGEO op elkaar af?
  • Stappenplan: implementeren  IMBOR in jouw organisatie?
  • Hoe ga je om met gegevens die niet in IMBOR zijn opgenomen?

Het opleidingsmateriaal

Je ontvangt een hand-out van de getoonde dia’s. Die kun je als naslagwerk gebruiken. 

Aanmelden

De cursus wordt op aanvraag gegeven. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier

Kosten

€ 500,- per persoon inclusief lunch.