Cursussen externe veiligheid

Cursussen externe veiligheid

De gecombineerde deskundigheid van Antea Group en adviesgroep Save stelt ons in staat om zowel overheid als bedrijfsleven een betrouwbaar pakket aan veiligheidsexpertise aan te bieden.

Tags:

Vanwege het grote aantal projecten dat Antea Group uitvoert op het gebied van externe veiligheid, de in tientallen jaren opgebouwde expertise, de betrokkenheid bij alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid en de vele innovaties, is Antea Group bij uitstek het kennisinstituut voor het verzorgen van cursussen. Om deze reden levert Antea Group ook de kennis en docenten voor diverse cursussen, colleges en workshops.

Maatwerk
De tijd dat externe veiligheid voor velen een onbekend terrein was is voorbij. De markt vraagt cursussen voor gevorderden en toegespitst advies. Het cursusaanbod van Antea Group is hierin meegegroeid. In nauw overleg met de klant worden cursussen verzorgd die op het gewenste niveau zijn toegesneden en helemaal actueel zijn.

Antea Group verzorgt de volgende cursussen:

  • Basiscursus externe veiligheid
  • Workshop externe veiligheid en ruimtelijke ordening
  • Opslag gevaarlijke stoffen: omgaan met de ADR en de PGS 15
  • 'Brand en de milieuvergunning, het Activiteiten- en het Gebruiksbesluit' 
  • Het proces van de verantwoordingsplicht groepsrisico
  • Het berekenen van risico's van bedrijven en van (spoor)wegen
  • Omgang met de verantwoordingsplicht in complexe situaties langs het spoor

Treft u de door u gezochte cursus niet aan? Zeer regelmatig verzorgen wij speciaal op de klantvraag toegespitste cursussen. Neemt u dus gerust contact met ons op.