bbv gemeentebegrotingen masterclass cursus

Masterclass BBV

Werken met de BBV en de gemeentelijke begroting

Per 1 januari 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Wij merken dat toepassen en benutten van de mogelijkheden voor de assetbeheerder die deze BBV biedt niet altijd worden benut. Deze wijzigingen gaan onder andere over wat je mag activeren en wat niet en hoe je moet omgaan met de overheadtoerekening. Hoe pas je dit nu toe in jouw (gemeentelijke) opgave?

In deze masterclass leer je wat deze wijzigingen inhouden, hoe dat doorwerkt in de begroting en hoe je dat kunt toepassen in je eigen bedrijfsvoering. De masterclass wordt verzorgd door Peter Zuurbier. Hij is expert in bedrijfsvoering en heeft meer dan 30 jaar ervaring in financiën en begrotingen rondom de openbare ruimte, riolering, begraafplaatsen en sportvoorzieningen. Als geen ander kan hij de vertaalslag maken tussen de openbare ruimte en de betekenis voor de gemeentelijke organisatie.

Voor wie?

Deze masterclass is gericht op gemeente-professionals die werken aan de inrichting en beheer van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Te denken valt aan beheerders, assetmanagers, beleidsadviseurs en projectleiders. Ook teamleiders en afdelingshoofden kunnen in de masterclass handvaten ophalen om effectiever te sturen.

Programma

In deze masterclass leer je over:

  • P&C cyclus (producten, proces, rollen)
  • Groot onderhoud en vervangingsopgave
  • Context en impact (op korte & lange termijn) van keuze wel of niet activeren
  • Concreet toepassen BBV bij integraal programmeren
  • Wanneer sprake van investerings – of onderhoudsmaatregel?
  • “Grijze” gebied nieuwe BBV

Incompany

Deze training graag incompany plannen, voor een specifieke doelgroep? Stuur ons dan een bericht met een indicatie van het aantal deelnemers en specifieke wensen. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.