omgevingswet training cursus masterclass opleiding

Masterclass Omgevingswet voor Private Partijen

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Voor overheden betekent dit een grote verandering. Maar niet alleen voor overheden. Ook voor burgers en private partijen. Zeker als zij veel met de overheid van doen hebben, zoals in het kader van vergunningverlening.

> Klik hier om je aan te melden

Zo is bijvoorbeeld de aanvrager van een omgevingsvergunning voortaan verantwoordelijk voor de burgerparticipatie en dient hij of zij daarover ook verantwoording af te leggen. Daarnaast introduceert de Omgevingswet nieuwe of gewijzigde mogelijkheden om meer flexibel om te gaan met bijvoorbeeld de nieuwbouw-, renovatie-, of duurzaamheidsopgave.

Kortom, wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor jouw organisatie, of voor jou als adviseur? Wat houdt die wet eigenlijk in en waarom is er überhaupt de Omgevingswet? Wat verandert er voor jou in de rol die je hebt bij het overleg met de gemeente? Op welke momenten behoor je straks met de gemeente aan tafel te zitten als het gaat om het goed invullen van jouw taak en verantwoordelijkheid? Wat houdt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in?

In deze Masterclass informeren wij je over de Omgevingswet en de gevolgen die de invoering van de wet heeft voor het samenspel tussen jouw organisatie als private partij, de gemeente en de samenleving.

Voor woningbouwcorporaties, adviseurs, ontwikkelaars en aannemers

Voor elke professionele partij die vaak betrokken is bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, zoals woningbouwcorporaties, adviseurs, ontwikkelaars en aannemers, die geïnformeerd willen worden over de hoofdlijnen van de Omgevingswet en de bedoeling daarvan. En die tevens willen weten welke gevolgen de komst van de Omgevingswet voor hen heeft en welke mogelijkheden zij hebben om daarin goed te acteren.

Specifieke voorkennis voor deze Masterclass is niet vereist, met dien verstande dat HBO/WO -niveau wordt verondersteld. Verder wordt er van uitgegaan dat de deelnemer professioneel actief is op het terrein van het fysieke domein en daarbij te maken heeft met omgevingsrechtelijke aspecten.

Programma Masterclass Omgevingswet

  • Schets van de hoofdlijnen van de Omgevingswet en de bijbehorende lagere regelgeving
  • De verbeterdoelen van de wet
  • De laatste stand van zaken en het tijdpad van invoering van de wet
  • De omgevingsvisie en het omgevingsplan: wanneer moet je als private partij “aan tafel zitten”
  • De omgevingsvergunning
  • Participatie: wie is waarvoor op welk moment verantwoordelijk
  • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Data en kosten

De masterclass duurt een halve dag en wordt gegeven op dinsdag 5 februari 2019 van 9:00 uur tot 13:00 uur op onze vestiging in Deventer. De masterclass wordt gegeven door Jan van den Bosch. De kosten bedragen in totaal € 295,- excl. BTW per deelnemer. Dit is inclusief koffie, thee, digitale cursusmap, parkeren en certificaat van deelname.

> Klik hier om je aan te melden

Incompany training

Deze training graag incompany plannen, voor een specifieke doelgroep? Stuur ons dan een bericht met een indicatie van het aantal deelnemers en specifieke wensen. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.