De ladder voor duurzame verstedelijking in de Omgevingswet

De ladder voor duurzame verstedelijking in de Omgevingswet

De ladder voor duurzame verstedelijking stelt de nodige eisen aan een ruimtelijk besluit. Ook onder de Omgevingswet zal de ladder van belang blijven bij ruimtelijke ontwikkelingen. De inhoud verandert en zal daardoor in meer situaties toepasbaar zijn, zoals bijvoorbeeld op flexibele bestemmingsplannen.

Doel

In gewijzigde vorm treedt de ladder voor duurzame verstedelijking in 2017 in werking, nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking geeft onder andere een aangepaste invulling aan het begrip ‘actuele regionale behoefte’ om meer ruimte te geven aan flexibel bestemmen. Ook de regionale afstemming en samenwerking wordt in de gewijzigde ladder op een andere wijze geborgd. Deze training licht de wijzigingen aan de ladder voor duurzame verstedelijking toe en behandelt de werking van de ladder onder de Omgevingswet. 

Resultaat

Na deze training bent u op de hoogte van de aanstaande wijzigingen aan de ladder voor duurzame verstedelijking, en kunt u:

  • De begrippen die horen bij de ladder voor duurzame verstedelijking interpreteren en toepassen
  • De vereisten uit de ladder voor duurzame verstedelijking vertalen naar uw bestemmings-/omgevingsplan
  • Efficiënt omgaan met de onderzoeksvereisten en -kosten die de ladder voor duurzame verstedelijking met zich meebrengt

Voor wie

Planvormers, juristen en projectleiders van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars.
Aantal deelnemers: minimaal 8 personen, maximaal 12 personen.

Door wie

Deze training wordt onder andere verzorgd door Stephan Hammink.

Vorm

Training met behulp van voorbeelden en ruime mogelijkheden voor vragen en discussie, 1 dag (bestaande uit 2 dagdelen met lunch), verdeeld over 2 verschillende dagen.

Cursusdata

  • Donderdag 15 december 2016 – 09.00 – 13.30 uur (dagdeel I)
  • Dinsdag 31 januari 2017 – 09.00 – 13.30 uur (dagdeel II)

Kosten

De kosten van deze training bedragen € 425 per dagdeel (halve dag) exclusief btw, inclusief cursusmateriaal en lunch. Uiteraard is het mogelijk om voor u op maat een training aan te bieden, waarbij de dagdeeltarieven richtinggevend zijn.

Locatie

Omgeving Utrecht

Aanmelden