Kostenverhaal onder de Omgevingswet (I)

Kostenverhaal onder de Omgevingswet (I)

Uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling vragen om een andere wijze van kostenverhaal. Het omgevingsplan biedt ruimere en meer globale mogelijkheden, waardoor te veel variabelen met te grote verschillen in kosten en opbrengsten ontstaan om op voorhand een grondexploitatie op te stellen.

De Omgevingswet biedt om die reden nieuwe mogelijkheden voor kostenverhaal, waardoor niet reeds bij de totstandkoming van het omgevingsplan een volledige exploitatie voor het gebied bekend hoeft te zijn. In het omgevingsplan worden exploitatieregels- of voorschriften opgenomen, die pas in het kader van een concreet initiatief nader worden toegepast, bijvoorbeeld bij de omgevingsvergunning voor het bouwen.

Dit betekent voor de gemeente minder plankosten en bestuurlijke lasten tijdens de eerste fasen van een ontwikkeling en voor initiatiefnemers een meer op maat gesneden bijdrage voor hun ontwikkeling.

Doel

Verkrijgen van inzicht in de aanpassing van de mogelijkheden van kostenverhaal en het omgevingsplan en in de nieuwe realiteit van organische gebiedsontwikkeling.

Resultaat

Na deze training weet u wat de mogelijkheden van kostenverhaal onder de Omgevingswet zijn en weet u hoe u financiële haalbaarheid, ook bij organische gebiedsontwikkeling, garandeert.

Voor wie

Deze training is vooral bedoeld voor planjuristen, projectleiders en planeconomen bij gemeenten. 
Aantal deelnemers: minimaal 8 personen, maximaal 12 personen.

Door wie

Deze training wordt onder andere verzorgd door Anita te Lindert.

Vorm

Training met ruime mogelijkheden voor vragen en discussie met een duur van 1 dag, inclusief lunch, verdeeld over 2 dagen.

Cursusdata

  • Donderdag 10 november 2016 – 09.00 - 13:30 uur (dagdeel I)
  • Donderdag 8 december 2016 – 09.00 – 13.30 uur (dagdeel II)

Kosten

De kosten van deze training bedragen € 425 per dagdeel (halve dag) exclusief btw, inclusief cursusmateriaal en lunch. Uiteraard is het mogelijk om voor u op maat een training aan te bieden, waarbij de dagdeeltarieven richtinggevend zijn.

Locatie

Omgeving Utrecht

Aanmelden