Omgevingsveiligheid (externe veiligheid) in de Omgevingswet

Omgevingsveiligheid (externe veiligheid) in de Omgevingswet

Doel 

Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden, verplichtingen en afwegingsruimte binnen het aspect omgevingsveiligheid (voorheen: externe veiligheid) in de aanstaande praktijk van de Omgevingswet. Dit inzicht stelt u als medewerker binnen de gemeente, provincie, veiligheidsregio of omgevingsdienst in staat om de toegevoegde waarde van omgevingsveiligheid in te brengen bij de ontwikkeling van onder andere omgevingsvisies, omgevingsplannen, projectbesluiten en programma’s van gemeenten, provincies of Rijksoverheid.

Resultaat

Na deze cursus bent u in staat het belang van de omgevingsveiligheid nog beter en effectiever in te brengen als integraal onderdeel bij de ruimtelijke ontwikkelingen in uw werkveld na implementatie van de Omgevingswet.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincie, veiligheidsregio of omgevingsdienst met de raakvlakken veiligheid en/of ruimtelijke ordening.

Door wie

Deze cursus wordt onder andere verzorgd door Jeroen Eskens, Susan Eggink-Eilander en Roel Kouwen. Deze personen zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe beleid door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vorm

Om u goed voor te kunnen lichten over het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid en -wetgeving en de advisering hierover bij de totstandkoming in de praktijk bieden wij u een basiscursus aan van één dag. De cursus zal bestaan uit een informatief gedeelte, waarin de wetgeving en het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid behandeld zullen worden en een interactief gedeelte. Hierin zal de theorie aan de hand van voorbeelden toegepast worden, waarbij praktijksituaties worden nagebootst. Daarbij wordt duidelijk waar de keuzemogelijkheden liggen en hoe via omgevingsmaatregelen voldoende bescherming van personen gerealiseerd kan worden.

Tijdens de basiscursus zal duidelijk worden op welke onderdelen er bij u behoefte is aan een verdere verdieping. Deze verdieping op maat is mogelijk in één of meerdere dagdelen.

Cursusdata

(Na voldoende opgave) in overleg met de deelnemers. Cursusdag van 09.00 - 16.00 uur.

Kosten

De kosten voor de cursusdag bedragen per persoon € 575,- exclusief btw, inclusief cursusmateriaal en lunch. Uiteraard is het mogelijk om voor u op maat een training aan te bieden (op locatie).

Locatie

Op één van onze kantoorlocaties: Almere, Capelle aan den IJssel, Deventer, Heerenveen, Oosterhout, Maastricht of bij u op locatie. 

Aanmelden