Participatie en de Omgevingswet

Participatie en de Omgevingswet

De Omgevingswet laat de inrichting van het participatieproces over aan het bevoegd gezag. Het is aan hen om participatie zodanig vorm te geven dat burgers en bedrijven betrokken zijn bij en mede vormgeven aan de fysieke leefomgeving. Maar waaruit bestaat participatie volgens de Omgevingswet? Hoe kunt u participatie inzetten om het voor alle stakeholders van meerwaarde te laten zijn? Welke vormen van participatie zijn er?

Doel

Verkrijgen van inzicht in betekenis van participatie volgens de Omgevingswet en wat dit betekent voor besluitvorming in het algemeen en vergunningverlening in het bijzonder. Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op zowel bovenstaande als andere vragen. Experts uit de praktijk geven u tips om participatie in de besluitvorming onder de Omgevingswet echt van meerwaarde te laten zijn.

Resultaat

Na deze training weet u hoe u participatie kunt benutten en ziet u het belang van participatie om meerwaarde te geven aan besluitvorming

Voor wie

Deze training is vooral bedoeld voor projectleiders, afdelingshoofden van provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s .
Aantal deelnemers: minimaal 8 personen, maximaal 12 personen.

Door wie

Deze training wordt onder andere verzorgd door Nancy Polet en Daan Hollemans.

Vorm

Training met behulp van voorbeelden en ruime mogelijkheden voor vragen en discussie, 1 dag (bestaande uit 2 dagdelen, ieder dagdeel wordt afgesloten met een lunch).

Cursusdata

  • Maandag 21 november 2016 – 09.00 – 13.30 uur (dagdeel I)
  • Dinsdag 29 november 2016 – 09.00 – 13.30 uur (dagdeel II)

Kosten

De kosten van deze training bedragen € 425 per dagdeel (halve dag) exclusief btw, inclusief cursusmateriaal en lunch. Uiteraard is het mogelijk om voor u op maat een training aan te bieden, waarbij de dagdeeltarieven richtinggevend zijn.

Locatie

Omgeving Utrecht

Aanmelden