data informatie analyseren gbi

Data en informatie

Data biedt ongekende mogelijkheden om onze wereld slimmer te organiseren, te ontwikkelen en te beheren. Maar hoe pas je data succesvol toe in organisaties, programma’s of projecten? Antea Group biedt een wijde range aan producten en diensten rondom het inwinnen, beheren en analyseren van data. Én we voegen hier onze domeinkennis van mobiliteit, openbare ruimte en milieu aan toe.

Businesslijnen:
Tags:

Inwinnen en verzamelen van data

Beheerders van infrastructuur en vastgoed schakelen ons in om hun areaal in kaart te brengen en actueel te houden. Onze oplossingen vormen een belangrijke schakel in het assetmanagement van Rijkswater, Kadaster en lokale overheden. De deformatieanalyse van de Oosterscheldekering en de jaarlijkse metingen van alle vliegvelden in Nederland horen tot ons werkpakket. Voor industrie en netbeheerders leggen we de locatie van ondergrondse infra vast en beheren we data in het kader van de WIBON. Onze kennis van sensortechniek en monitoring wordt ingezet voor het monitoren van mijnbouwactiviteiten of infrawerken.

Datavalidatie en databeheer

Data krijg meerwaarde als je er toepasbare informatie van maakt. Lokale overheden schakelen onze specialisten en informatiemanagers daarom in voor het digitaliseren, integreren en koppelen van data. Bijvoorbeeld in het kader van de Basisregistraties en de Omgevingswet. Gemeentes en aannemers die zich bezighouden met beheer en onderhoud zetten ons in voor het online beschikbaar maken van informatie.

GISconnect: Data voor je laten werken

Slimmer werken dankzij data? Met GISconnect hebben we een oplossing die oneindig veel mogelijkheden biedt om project- en ruimtelijke data te koppelen aan geografische kaarten. Dit doen we voor het pipelinemanagement voor operators tot het ontsluiten van omgevingsinformatie voor burgers. Daarnaast hebben we specialisten in huis die op basis van FM, BI of machine-learning toepassingen ontwikkelen voor het automatiseren van grootschalige data-analyses en controles.