Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

BRO-proof worden én blijven

Heeft jouw organisatie stappen gezet in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) maar loopt het nog niet vanzelf….? Kun je wel wat extra BRO-expertise gebruiken? Bijvoorbeeld als het gaat om contracten, processen en afspraken? Of zijn er nog achterstanden weg te werken? Onze experts helpen je op weg bij de voorbereiding, vormgeving en invoering van de BRO.

Businesslijnen:

De BRO: werk aan de winkel

De implementatie van de BRO is in volle gang. Op 1 januari 2018 traden de eerste registratieobjecten in werking: Geotechnisch sondeeronderzoek, Grondwatermeetput en Bodemkundig Boormonsterprofiel. Vanaf 1 januari 2020 volgt een tweede tranche: de Geotechnische boormonsterbeschrijving en –boormonsteranalyse en de Bodemkundige wandbeschrijving. Daarnaast worden er vijf modellen toegevoegd:

  • de Geomorfologische kaart,
  • Hydrogeologisch model (REGIS II),
  • het Digitaal Geologisch Model (DGM),
  • GeoTOP en de Bodemkaart.

Komt nog eens bij dat in 2019 de ENSIA BRO verplicht werd. Kortom: werk aan de winkel. Zeker omdat er minimaal nog twee tranches volgen.

De impact van de BRO

De BRO heeft hiermee impact op de werkprocessen binnen overheidsorganisaties. Onder meer omdat de BRO één van de weinige basisregistraties is die gefaseerd wordt ingevoerd; dit maakt de implementatie van de BRO tot een organisch proces. Ook is er geen applicatie voorhanden om BRO-registraties in bij te houden. Informatie van bronhouders wordt rechtstreeks via internet aangeleverd.

Nu stappen zetten met de BRO?

Dit zorgt ervoor dat de BRO vragen oproept. Bijvoorbeeld hoe je als bronhouder jouw processen zo inricht dat je informatie goed aanlevert? Wat doe je met terugmeldingen en hoe zorg je voor goede contracten en afspraken? Vragen waarmee onze BRO-experts graag aan de slag gaan. Schakel ons in voor een:

  • Cursus BRO - Veel bronhouders zijn intussen aangesloten op het BRO-portaal. Dit betekent niet dat ze de kneepjes van de BRO in de vingers hebben. Om concrete stappen te maken, organiseert Antea Group een cursus BRO. Deze cursus biedt inzicht in de achtergronden van de BRO en het krachtenveld dat hiermee gemoeid is. Tot slot maken we met alle deelnemers inzichtelijk wie wat moet doen om de BRO-gegevens succesvol te kunnen gebruiken.
  • Impactanalyse of plan van aanpak – Zoek je een goede impactanalyse of een plan van aanpak voor de implementatie van de BRO? Wij hebben de mensen in huis. We brengen in kaart welke impact de BRO heeft op afdelingen, processen en contracten. Maar ook welk krachtenveld daarmee is gemoeid. Op basis daarvan helpen we bij het opstellen van een plan van aanpak en de eventueel bij de invoering ervan.
  • BRO-Coördinatoren - Daarnaast biedt Antea Group ervaren BRO-coördinatoren die je organisatie (tijdelijk) ontzorgen bij de implementatie of beheer van de BRO. Van ICT, werkprocessen tot en met contractbeheer: experts die de implementatie van de BRO voorbereiden, vormgeven en realiseren. Die ervoor zorgen dat jouw organisatie volledig BRO-proof is, zonder dat je daar omkijken naar hebt.

Een goede start of een goed vervolg van de Basisregistratie Ondergrond? Neem contact op met één van de BRO-specialisten van Antea Group.