data-analyse datagedreven werken omgevingswet

Data-analyse Omgevingswet

De beste voorbereiding op werken ‘in de geest van de Omgevingswet’

Informatie over de leefomgeving is cruciaal voor de uitvoering van de Omgevingswet. Voor burgers én beleidsmakers. Voor elke overheid is het nuttig om zich voor te bereiden op werken ‘in de geest van de Omgevingswet’. Welke datasets zijn voorhanden, welke informatie kun je eruit halen en hoe kun je data én dataprocessen gericht verbeteren?

Businesslijnen:

Data en de Omgevingswet

Eén van de resultaten van de Omgevingswet is dat burgers en beleidsmakers straks gebruik kunnen maken van het Omgevingsportaal. Een voorziening die inzicht moet bieden in lokaal beleid en de (on)mogelijkheden van initiatieven. Het spreekt voor zich dat data in het portaal compleet en betrouwbaar moet zijn. Gemeentelijke organisaties hebben hierin een verantwoordelijkheid. Voor veel organisaties is dit een flinke opgave met data die vaak versnipperd is over verschillende in- en externe bronnen.

Eerste stap naar datagedreven werken…

Maar er is nog iets. Informatie is een waardevol vertrekpunt bij het opstellen en evalueren van beleid. Denk aan ruimtelijke thema’s zoals het werkelijk gebruik van objecten, oneigenlijk grondgebruik of bouwvlakken. Maar ook milieu-gerelateerde onderwerpen. Met die data-analyse breng je in kaart hoe actueel, betrouwbaar en relevant de datasets rondom deze thema’s zijn. En de analyse brengt in beeld in hoeverre de werkelijke situatie afwijkt van de gewenste situatie. Hiermee is de data-analyse een waardevolle stap op weg naar een datagedreven organisatie.

Data-analyse: zo werkt het

Voor de data-analyse maken we gebruik van gegevens uit de basisregistraties zoals BAG, BGT, BRK, het Handelsregister (NHR)  en WOZ. Daarnaast onderzoeken we informatie uit ruimtelijke plannen, luchtfoto’s en BAG-WOZ-koppelingen. Het resultaat van deze analyse is in- en overzicht in uw datasituatie. Wat gaat goed én waar kan het beter? En hoe kun je door interne samenwerking en efficiënte processen data slim combineren? Uiteraard starten we de data-analyse in overleg met de informatiemanagers.  

Terugkoppeling: workshop

De resultaten van de analyse koppelen we terug tijdens een bijeenkomst op locatie. De resultaten stellen we beschikbaar via een intuïtieve kaart-georiënteerde storymap. Ook kunnen we de resultaten in een GIS-formaat uitleveren, voor gebruik en verdere analyse in jullie eigen geografische informatiesysteem. In de bijeenkomst maken we interactief met elkaar inzichtelijk wat de resultaten van de analyse beteken voor de dataprocessen en hoe je de organisatie in kunt richten om straks klaar te zijn voor de Omgevingswet. Het gaat tenslotte niet om een paar getallen maar om de betekenis die hieraan gegeven kan worden.