Datagedreven werken data smart mobility informatiemanagement

Datagedreven werken

De stap van big data naar betere, snellere en completere besluiten

Datagedreven werken kan je organisatie veel brengen. Betere en duurzamere oplossingen voor leefomgeving en maatschappelijke vraagstukken. Sneller, gerichter en kostenefficiënter werken. Zeker nu data overal en in veel vraagstukken al toepasbaar is... Waarom zou je organisatie zich die kans ontzeggen?

De kracht van datagedreven werken

Want, is verkeersveiligheid, geluidsoverlast of parkeren werkelijk een probleem én waar en wanneer dan? En van welke maatregelen kun je nu al voorspellen of ze wél of niet werken? Vragen die beantwoord kunnen worden dankzij big data. Data die binnen én buiten gemeentelijke organisaties steeds meer beschikbaar komen: databronnen te over. Data die je in staat stellen om: 

  • Feitelijke situaties in de leefomgeving in kaart te brengen
  • Predictive Analyses te maken door de effectiviteit van beleid en maatregelen te voorspellen
  • Realistische en gerichte beleidsmaatregelen te nemen
  • Invulling te geven aan Smart Cities en Smart Government
  • Effectiviteit van maatregelen te meten
  • De bedrijfsvoering te verbeteren

Informatiegestuurd werken: waar te beginnen…?

Toch is informatiegestuurd werken in veel organisaties geen gemeengoed. Zeker omdat er nog veel vragen te beantwoorden zijn. Waar moet je beginnen, met wie werk je samen én hoe maak je een goede businesscase? Welke databronnen en datatypen gebruik je en waar vind je die? Hoe analyseer je data en hoe zit het eigenlijk met privacy en gegevensbescherming? 

Informatiemanagement en verandermanagement

De ambitie om uit te groeien tot een datagedreven organisatie, vraagt om een juiste volgorde van zetten. De informatiemanagers en verandermanagers van Antea Group ondersteunen hierbij. Dit doen we met onze expertise van cultuurverandering, datavraagstukken en ICT. We voegen hier onze domeinkennis van mobiliteit, openbare ruimte en milieu aan toe. We noemen dit BITES: met je Businessvraag als vertrekpunt geven we vorm aan Inhoud, Techniek, Emotie en Samenwerken. Kortom, groot denken, klein beginnen.  

Van laten doen naar zelf doen

In eerste instantie is de inbreng van onze informatiemanagers en verandermanagers intensief. We helpen je om primaire processen aan te passen, bestaande weerstanden te overwinnen, successen te vieren en de samenwerking binnen en buiten de organisatie te vergroten. Lerende wijs zal je organisatie steeds zelfstandiger haar weg vinden en wordt datagedreven werken stap voor stap dé leidende aanpak.

Zet nu de eerste stap naar datagedreven werken. Neem contact op met Rob Janssen.