gebruiksoppervlakte woz bag waardering data

Gebruiksoppervlakte WOZ

Al klaar voor een nieuwe manier van WOZ-waardering?

Vanaf 2022 is het verplicht om de WOZ-waarde van woningen te waarderen op basis van oppervlakte. Dit heeft impact op de datahuishouding van gemeenten en belastingsamenwerkingen. Onze dataspecialisten helpen WOZ-organisaties bij een soepele overgang én de verdere verbetering van WOZ- en BAG-bestanden. Een belangrijke stap gezien de integratie van basisregistraties tot één samenhangende objectenregistratie.

Verreweg de meeste gemeenten en belastingsamenwerkingen waarderen woningen nog op basis van inhoud. In de komende jaren moeten ze de transitie maken naar waarderen op basis van gebruiksoppervlakte. Deze waardes moeten aansluiten op het BAG-bestand. Hier ligt een grote uitdaging: de BAG-oppervlaktewaarden zijn vaak een afgeleide van bestaande WOZ-inhoudswaarden. Ook moet de BAG-oppervlaktewaarde opgedeeld worden naar zogenaamde WOZ-onderdelen.

Harmonisatie tussen BAG en WOZ

Dit maakt het ‘copy-pasten’ van bestaande BAG-oppervlaktewaardes niet hét recept is voor een betrouwbare WOZ-waardering. Daarnaast vraagt een volledig beeld van de gebruiksoppervlakte vaak om aanvullende data. Hoe kom je dan toch tot betrouwbare WOZ-waardes zonder elke woning opnieuw in te moeten meten? En hoe zorg je ervoor dat BAG- en WOZ-registraties met elkaar in de pas (blijven) lopen?

Van inhoud naar gebruiksoppervlak

Speciaal voor de transitie van inhoud- naar oppervlaktewaardes ontwikkelde Antea Group een aanpak in vier stappen. We grijpen hierbij niet alleen de WOZ-waardering aan, maar kijken ook naar het grotere plaatje: het verder verbeteren van het BAG-bestand. Ook zorgen we ervoor dat de transitie naadloos samengaat met de lopende WOZ-werkzaamheden.

  1. Data-analyse: hierin houden we alle gegevensbronnen tegen het licht. Hoe actueel en logisch zijn bestaande oppervlaktegegevens, waar zit overlap, kloppen alle koppelingen, waar zien we verschillen, welke inwinmethoden zijn voor welk object of welke groep geschikt? De analyse is het vertrekpunt voor ons plan van aanpak.
  2. Plan van aanpak: er zijn verschillende manieren om vorm te geven aan de transitie. Een ‘snel-klaar-scenario’ met meer risico op onzuiverheden én dus bezwaren. Of een intensievere aanpak, maar wel meer betrouwbaarheid. We adviseren over het scenario en de tools die je hiervoor kunt gebruiken. Denk aan de inzet van 3D-tools of dataoplossingen om grote aantallen vergelijkbare woningtypes in te winnen.
  3. De uitvoering: de transitie vraagt om de nodige FTE’s. Onvoldoende capaciteit of kennis voorhanden? Antea Group biedt projectleiders die het proces in goede banen leiden. Daarnaast nemen we complete transitieklussen aan.
  4. Het beheer: als alle oppervlakten ingewonnen zijn, moeten ze tussen BAG en WOZ gelijk blijven lopen. Antea Group ondersteunt bij de implementatie van gedragen processen. Deze start feitelijk al voordat de uitvoering begint.

Oog voor communicatie en samenwerking

De transitie is meer dan een technische exercitie. In onze aanpak hebben we ook aandacht voor de reguliere werkprocessen en samenwerking tussen bronhouders. Want, hoe ga je om met de verschillen die ontstaan tussen de oppervlaktegegevens in de BAG- en de WOZ-registraties? Hoe beheer je nieuwe data en hoe pak je bezwaren aan? De antwoorden hierop dragen net zo goed bij aan een betrouwbare WOZ-waardering.

Ook op tijd klaar zijn voor de WOZ-transitie van inhoud naar oppervlakte?

Vraag het een specialist van Antea Group