ruimtelijke informatie inwinning data

Ruimtelijke informatie en inwinning

Actuele en betrouwbare gegevens: ze zijn onmisbaar voor organisaties en professionals die werken aan ontwerp, realisatie en beheer van de wereld waarin we wonen, werken en recreëren. De beschikbaarheid van data groeit exponentieel. Maar hoe kom je van data tot waardevolle informatie? Antea Group biedt moderne oplossingen voor het efficiënt inwinnen, beheren en ontsluiten van ruimtelijke data. We adviseren op het gebied van software, techniek, proces en organisatie. Onze opdrachtgevers zijn publieke én private partijen.

Informatiemanagement en de integrale kaart

De integrale kaart maakt het ontwerpen, registreren en beheren van de openbare ruimte veel eenvoudiger. Met de juiste beheersoftware in combinatie met een Geo-applicatie, wordt objectinformatie direct verwerkt in de kaart. Maar hoe kom je tot een integrale kaart en welke informatie wil je eruit halen? Antea Group combineert kennis van informatiemanagement, geo-informatie en wetgeving met moderne en vooruitstrevende oplossingen. 

Inwinnen van data en monitoring

Met de snelle technische ontwikkelingen wordt het inwinnen van (geo)data steeds makkelijker. Of het nu gaat om de ligging van kabels en leidingen in de grond, de staat van kunstwerken, de locatie van objecten in de openbare ruimte, waterstanden of trillingen in de bodem. Antea Group heeft ruime ervaring met het inwinnen van realtime data en het monitoren van objecten. 

Expertise op het gebied van WOZ en vastgoedinformatie

Antea Group heeft sinds het begin van de Wet WOZ inzicht in de data en processen die nodig zijn om de Wet WOZ zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook bij de opbouw van andere basisregistraties adviseren en begeleiden we gemeenten en provincies. Van de aansluittoets en het beheer van de BAG-WOZ koppeling tot bestuurlijke vastgoed informatievraagstukken. 

Onze projecten