samenhangende objectenregistraties basisregistraties

Samenhangende Objectenregistratie

Zo brengen we je verder

Nu het stelsel van Basisregistraties richting afronding gaat, staat er een nieuwe transitie voor de deur: de Samenhangende Objectenregistratie. Een registratie die vele voordelen biedt, maar die ook impact heeft op data, werkprocessen en ICT. Wat betekent dit concreet? En hoe kun je je nu al slim voorbereiden? Antea Group helpt je op weg.

Waarom een Samenhangende Objectenregistratie?

Onze basisregistraties zijn op verschillende momenten gescheiden van elkaar ontstaan. Hierdoor staan gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object verspreid over verschillende registraties. Met elk hun eigen inhoud, mutatieprocessen en ICT-systemen. Dit maakt het beheer en gebruik ervan complex. De Samenhangende Objectenregistratie zorgt voor eenduidige datasets, gestandaardiseerde werkprocessen en breder gebruik.

De winst van een vooruitziende blik

Die nieuwe registratie komt er. Maar de invoering gaat stap voor stap én er is nog geen duidelijk eindpunt. Dit maakt het lastig om in te schatten wat de impact ervan is en hoe je je als organisatie kunt voorbereiden. Toch loont het om alvast naar de Samenhangende Objectenregistratie te kijken. Met een heldere visie valt winst te behalen. Het helpt om slimme keuzes en investeringsafwegingen te maken in het licht van de objectenregistratie.

Road Map

De ene organisatie is verder met de Samenhangende Objectenregistratie dan de ander. Bij de één ligt er al een routeboek, bij de ander moet het onderwerp nog op de agenda. Goed om te weten dat de adviseurs van Antea Group je vanuit elk vertrekpunt ondersteunen. Dit doen we aan de hand van onze road map die je stap voor stap meeneemt richting een geslaagde transitie.

Meerdere werkvormen

Antea Group biedt meerdere werkvormen en diensten om jouw organisatie op weg te helpen. Hoe onze ondersteuning eruit ziet is uiteraard afhankelijk van vraag, vertrekpunt en organisatieperspectief.

  • Haalbaarheidsonderzoek – De Samenhangende Objectenregistratie heeft impact, maar hoe krijg je dit thema op de agenda? En hoe geef je die transitie vorm wanneer de uitvoering bij meerdere partijen ligt?  Wij onderzoeken waar de toegevoegde waarde van jouw organisatie ligt en of er voldoende basis is om de transitie met meerdere partijen aan te gaan.
  • Workshop Samenhangende Objectenregistratie – In deze sessie krijg je (met in- en externe partners) snel helder waar je naar toe wilt. Wat staat er te gebeuren en wat betekent dit voor organisatie en werkprocessen? Ook kijken we naar jullie visie en ambitie en de stappen die nodig zijn om tot een Samenhangende Objectenregistratie te komen.
  • Impactanalyse – Wat betekent de Samenhangende Objectenregistratie voor werkprocessen, organisatie en samenwerking met andere partijen? Hoever is jouw organisatie, wat ligt er al qua data en wat moet er nog gebeuren? Deze analyse verschaft duidelijkheid over wat je nodig hebt om te werken volgens de Samenhangende Objectenregistratie..
  • Plan van aanpak – Je hebt een visie geformuleerd op de Samenhangende Objectenorganisatie. Maar hoe kom je daar en wat heb je hiervoor nodig? In dit plan van aanpak formuleren we concrete stappen om straks klaar te zijn voor de transitie naar één centraal georganiseerde uniforme registratie.

Met oog voor elk perspectief

Tot slot: de Samenhangende Objectenregistratie vraagt om de energie van verschillende partijen. Ex- én intern. Maar niet iedereen ‘staat er hetzelfde in’. De impact voor een gemeente is anders dan die voor een Belastingsamenwerking. Zelfs intern kunnen perspectieven en belangen verschillen. Met Antea Group haal je adviseurs in huis die vanuit verschillende perspectieven meedenken én verbinden.