De Omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning

Antea Group biedt hulp bij stellen van handhavingprioriteiten Omgevingsvergunning. Sinds 2003 geeft Antea Group handen en voeten aan het handhavingsbeleid in Nederland. Een belangrijk onderdeel daarvan is het stellen van prioriteiten in de handhaving. Hiervoor is een Risicomodule ontwikkeld die het mogelijk maakt om op taakveld (Milieu, Bouwen en Ruimtelijke Ordening en APV en Bijzondere wetten) prioriteiten vast te stellen.

Deze digitale module is donderdag 6 maart 2008 officieel in gebruik genomen tijdens een gebruikersmiddag in het kantoor van Antea Group in Deventer. Alle Overijsselse gemeenten hebben deze dag de compacte versie van de Risicomodule aangeboden gekregen. Deze versie stelt de gemeenten in staat om per organisatie de specifieke prioriteiten vast te stellen. De Risicomodule wordt aangeboden op CD-ROM, voorzien van een handleiding.

Het ministerie van VROM subsidieert het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de compacte versie van de Risicomodule middels de Projectleiderkringen Omgevingsvergunning.

Meer informatie:
Neem gerust contact op met Robert Forkink (0570) 67 94 05 of Mark Bakker (0570) 67 94 92.