duurzaamheid energie water klimaat

Duurzaamheid

Verduurzamen, maar hoe?

We staan als samenleving voor één van de grootste uitdagingen ooit: klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Vanuit diverse kanten zijn de effecten merkbaar. Er komen nieuwe regels en beleid maar er liggen ook veel nieuwe kansen. Wij streven naar innovatieve, duurzame oplossingen die een meerwaarde creëren voor de samenleving, het milieu en de economie. Gezien het wereldwijde karakter van klimaatverandering maar juist de lokale impact, werken wij samen met onze internationale collega’s om de juiste kennis en kunde op maat te kunnen aanbieden en tegelijkertijd oog te hebben voor het grotere wereldwijde geheel.

Onze adviseurs hebben multidisciplinaire achtergronden die elkaar versterken: van klimaatwetenschappen, bedrijfskunde en civiele techniek tot omgevingsmanagement en milieutechniek. Vanuit deze brede kennis en jarenlange ervaring, kijken wij in onze aanpak naar de gehele keten, supply- of value chain, of het systeem waarin de organisatie of het project zich bevindt. Hierbij focussen wij ons op synergie en integratie van de diverse duurzaamheidsthema’s, zoals energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie en mitigatie.

Wij werken aan duurzame oplossingen voor industrie, overheden of consortia. Voor overheden adviseren bij zowel op het technische en inhoudelijke vlak, als ook op het gebied van de bestuurlijke en beleidskant. Zo begeleiden wij gemeentes bij het ontwikkelen van beleid rond duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld strategieontwikkeling voor de energietransitie of het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Onze adviesdiensten voor het verduurzamen van de industrie variëren van het definiëren van strategische doelstellingen tot aan het uitvoeringskader. Onze adviseurs bezitten een gedegen expertise op het vlak van energiebesparingsonderzoeken en CO2 footprinting en reductieprogramma’s op basis van het GHG protocol of Science-Based Targets (SBT). Ook geven wij bedrijven breder management inzicht in hun verduurzamingprogramma’s met de door ons ontwikkelde tool SusTAg.