duurzaamheidsambitie duurzaam visie

Duurzaamheidsmanagement

Duurzaamheid is een verzamelterm waar veel verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling onder vallen. Denk bijvoorbeeld aan energie, natuurlijk kapitaal, sociale inclusiviteit en circulaire economie. Heel verschillende onderwerpen die tegelijkertijd wel met elkaar samenhangen. Waar begin je in deze duurzaamheidswereld vol uitdagingen en mogelijkheden?

Antea Group biedt ondersteuning bij het vormgeven van duurzaamheidsmanagement in jouw organisatie. Van strategisch en tactisch tot operationeel niveau. Denk hierbij aan een keuze voor een ambitieniveau, de selectie van doelstellingen en een doorvertaling naar actieplannen of uitvoeringsbeleid om deze doelen te bereiken.

Wij kunnen helpen om antwoorden te vinden op vragen als:

  • Wat betekent duurzaamheid voor mijn organisatie?
  • Waar zit onze impact en waar hebben wij de grootste invloed?
  • Welke doelen passen bij mijn organisatie?
  • Wat betekent een bepaalde ambitie of doelstelling voor mijn organisatie?
  • Hoe kan ik duurzaamheid verankeren en structuur geven in mijn organisatie?
  • Hoe kan ik duurzaamheid meten en voortgang monitoren?

Dit doen wij voor zowel bedrijven als gemeenten, door middel van kennis- en ambitiewebsessies, het uitvoeren van diverse analyses, rapportages en het toepassen van specifieke methoden en tooling. Daarbij werken wij vanuit systeemdenken, verbinding en samenwerking. Wij zijn in staat een ander perspectief te bieden en streven ernaar duurzaamheid behapbaar te maken en jouw organisatie daadwerkelijke stappen te laten zetten in verduurzaming.