watermanagement energiemanagement duurzaamheid

Energie en watermanagement

Energie efficiënte productie en duurzaam watermanagement zijn complexe opgaven die vragen om een concrete invulling in de bedrijfsprocessen. Het is onze overtuiging dat de beste oplossing bestaat uit het integreren van duurzaamheid in de kernactiviteiten van onze klanten. Alleen op die manier wordt duurzaamheid een vast onderdeel van het bedrijfsproces en blijft continue verbetering geborgd.

Energie

Kostenreductie, compliance aan wet- en regelgeving, of het reduceren van CO2 emissies: met energiebesparing is in veel opzichten winst te behalen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het identificeren van preventiepotentieel, zowel in de vorm van hoogwaardige efficiëntieverbeteringen als low-cost besparingsopties.

Lees de folder 'Energieonderzoeken verplicht voor uw organisatie?'

Energiebesparing is de eerste stap in de Trias Energetica, daarna volgen het duurzaam opwekken van energie en het efficiënt gebruiken van energie. We ondersteunen je graag bij elk van de drie stappen binnen de Trias Energetica. Denken daarbij aan het inventariseren van de energiegebruikers binnen jouw organisatie en het op grond van verbruik cijfers analyseren van de mogelijkheid om het gebruik te beperken, door bijvoorbeeld procesoptimalisaties.

Bij de energietransitie, de omschakeling van aardgas naar alternatieve energiebronnen, kunnen wij adviseren en onderzoeken welke energiebronnen goede (duurzame) alternatieven zijn. Ook kunnen wij kosten-batenanalyses uitvoeren zodat je een verantwoorde en overwogen keuze kunt maken waarbij alternatieven worden overwogen. Wij richten ons hierbij niet alleen op het voldoen aan de wetgeving maar zorgen er ook voor dat je direct een volgende stap kunt zetten in het verder optimaliseren van de energiehuishouding van je bedrijfsvoering.

Water

Water is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven en zorgt voor diverse complexe uitdagingen in het primaire bedrijfsproces. Of het nu gaat om teveel, te weinig of te vervuild. Wij begrijpen de huidige waterproblematiek en met onze wereldwijde kennis op het gebied van hydrologie, ecologie en milieu zijn wij in staat deze problemen te vertalen naar oplossingen die jouw bedrijf duurzamer en weerbaarder maken en waarmee je een bijdrage levert aan het behoud van een goede waterbalans voor toekomstige generaties.