klimaat impact footprint co2

Klimaat impact

Het meten van klimaat impact van activiteiten komt steeds meer in de belangstelling te staan. En niet alleen het meten, maar ook het nadenken hoe deze impact te mitigeren of te verminderen. Een doeltreffende en veel gebruikte manier is het berekenen van de CO2 emissies en het opstellen van een CO2 footprint.

Er zijn wereldwijd diverse protocollen en methodieken beschikbaar, maar bedrijven weten niet altijd hoe zij deze informatie moeten verwerken tot iets wat voor hun specifiek toepasbaar is. Doelstellingen voor CO2-reductie starten immers bij een goed inzicht in de CO2-uitstoot. Door het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van een bedrijf, activiteit of product, wordt het makkelijker om vergelijkingen te maken en kan ook eenvoudiger het effect van energiebesparingsmaatregelen of CO2-reductiemaatregelen inzichtelijk worden gemaakt.

Emissions Trading System

Naast specifieke rapportage verplichtingen en de daarbij behorende rekenmethodieken, zoals de EU ETS (Emissions Trading System), zijn wereldwijd diverse protocollen en methodieken beschikbaar. Niet alle bedrijven weten welke verplichtingen of opties voor hun toepasbaar zijn of hoe zij data en informatie moeten verwerken tot iets wat voor hun specifieke activiteiten toepasbaar is.

Wat is de impact van onze bedrijfsvoering op het klimaat en ziet de CO2 voetafdruk van mijn organisatie er nu uit? Waar moeten we beginnen als we onze productieprocessen of supply chain willen verduurzamen? Hoe zetten we onze resources zo effectief mogelijk in? En, wat zijn eigenlijk realistische doelstellingen?

Klimaat impact meten en berekenen

Een aantal vragen welke niet standaard te beantwoorden zijn. Onze specialisten helpen daarom graag met het beantwoorden van deze vraagstukken. Wij doen dit zowel nationaal, als internationaal voor grote multinationale bedrijven. Waar nodig kunnen wij onze internationale collega’s inschakelen met lokale kennis van bijvoorbeeld specifieke wet- en regelgeving. We hebben een aantal diensten ontwikkeld om onze klanten te helpen hun klimaat impact te meten en te berekenen. Maar ook om mee te denken en te kwantificeren, welke maatregelen interessant zijn om de impact te verminderen.

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs om samen te kijken wat wij kunnen betekenen op het gebied van klimaat impact.