Biodiversiteit

Biodiversiteit

Antea Group denkt mee over eenvoudig in te passen maatregelen en levert op die manier een positieve bijdrage aan de biodiversiteit en een prettige en duurzame leefomgeving.

Biodiversiteit is een begrip dat de verscheidenheid van het leven in al zijn facetten omvat. Denk daarbij aan de verscheidenheid aan soorten van eencellige amoebes tot blauwe vinvissen van 30 meter lang. De soortenrijkdom staat wereldwijd sterk onder druk. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van ecosystemen en voor de mensheid, die afhankelijk is van deze ecosystemen.

Dit heeft geleid tot initiatieven op verschillende niveaus; beginnend met de ondertekening van het Biodiversiteitsverdrag in 1992 in Rio de Janeiro door 186 landen op de VN-top. De oorspronkelijke doelstelling was stilstand in 2010. Dit is echter niet gehaald. De urgentie blijft onverminderd groot. Ook in Nederland neemt het aantal soorten hard af. We zitten nu op 15% van de oorspronkelijke soortenrijkdom (Europa 50, wereldwijd 75 %). 

In aansluiting op het Biodiversiteitsverdrag heeft de EU in 2011 de Biodiversiteitstrategie aangenomen. Binnen deze strategie wil de EU maatschappelijke sectoren, zoals landbouw, visserij, toerisme en handel, rekening laten houden met biodiversiteit via het principe van No Net Loss (compenseren van biodiversiteitverlies).

Advies
Antea Group heeft ideeën over hoe bedrijven rekening kunnen houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op biodiversiteit. En hoe ze er voor kunnen zorgen dat hun impact zo beperkt mogelijk blijft. Beter nog: hoe zij een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en hun eigen groene imago.

Graag denken we mee over eenvoudig in te passen maatregelen, zodat op die manier een positieve bijdrage geleverd wordt aan de biodiversiteit en een prettige en duurzame leefomgeving.