Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten

Geen enkel product komt tot stand zonder dat ergens in het proces een rol is weggelegd voor ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten dragen bij aan onze voedselproductie, zij zorgen voor een prettige leefomgeving. Meer dan 30% van onze landbouwgewassen is voor bestuiving afhankelijk van insecten.

Biodiversiteit draagt bij aan waterzuivering en waterberging. Daarnaast levert het de volgende producten op:

  • medicijnen,
  • bouwmaterialen,
  • papier en karton,
  • brandstoffen.

Tal van voorbeelden tonen aan dat biodiversiteit daarnaast economische waarden vertegenwoordigt in de vorm van ‘ecosysteemdiensten’.

Bedrijfsleven
Private partijen, vooral de grote ondernemingen, zien steeds meer het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Bedrijven eisen actie van de overheid, maar ze nemen ook zelf initiatief. De overheid werkt sinds kort samen met verschillende organisaties om het biodiversiteitverlies te stoppen. Daarom is eind 2010 het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (PBEE) opgericht. De overheid heeft met dit Platform in december 2011 een samenwerkingsverband (Green Deal) gesloten.