Een gezond gebouw begint bij haeppey

Een gezond gebouw begint bij haeppey

De gebouwen waarin we wonen, werken en leren hebben grote invloed op ons welbevinden én onze prestaties. Daarom wil je als werkgever, facilitair manager of beheerder optimale condities creëren. Haeppey is dan dé tool waarmee je de gezondheidswaarde van een gebouw in beeld brengt en vergroot.

De vergaderruimte waarin iedereen na een kwartier begint te gapen. Die etage waar bewoners steevast over hoofdpijn klagen. Waar ligt dat toch aan? Het is een knap lastige puzzel om het perfecte binnenklimaat te realiseren. Zeker omdat veel factoren van invloed zijn: de kwaliteit van de lucht, geluid, licht, warmte… Om te verbeteren, moet je eerst weten wat er werkelijk in een gebouw gebeurt. Haeppey biedt dit inzicht.

Hoe werkt haeppey?

Met haeppey breng je vijf elementen in kaart: luchtvochtigheid, temperatuur, licht, CO2-gehalte en geluid. Dit gebeurt aan de hand van sensoren die in een gebouw worden geplaatst. De sensordata relateert haeppey aan bestaande richtlijnen voor een gezonde werkomgeving en de productiviteit van mensen. Haeppey geeft vervolgens conditiecijfers per ruimte, etage of een heel gebouw. Van een 1 voor uitstekende condities tot 25 voor een binnenklimaat dat het slechtst scoort.

Haeppey: van inzicht naar advies

Deze gegevens kun je via een dashboard 24/7 inzien. Bijvoorbeeld om te ontdekken dat de gezondheidswaarde in vergaderruimtes door de gecombineerde effecten van CO2, licht en geluid (belangrijke veroorzakers van vermoeidheid en hoofdpijn) steevast te verbeteren is. Of dat de ruimtes op de bovenste etage gezondheids-klachten veroorzaken door een samenspel van vocht, warmte en geluid. Het mooie is dat haeppey automatisch verbeteradviezen koppelt aan die inzichten.

Wat levert haeppy op?

Met deze inzichten en adviezen kun je het binnenklimaat in gebouwen en ruimtes gericht verbeteren. Zie je dat de waardes voor CO2 of luchtvochtigheid geregeld een negatieve bijdrage leveren aan de haeppey-scores? Dan kun je maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door installaties anders in te regelen. Of door zonwering, lichtplannen en ventilatie zo aan te passen dat ze bijdragen aan betere gebouwprestaties.

  • Verbeter het binnenklimaat in gebouwen op basis van data
  • Vergroot het welbevinden van gebruikers
  • Zorg voor productievere en vitalere gebruikers
  • Toon de gezondheids- en productiviteitswaarde van jouw gebouw aan
  • Regel installaties slimmer in op basis van haeppey-data
  • Investeer alleen in maatregelen die de gezondheidswaarde van een gebouw aantoonbaar verbeteren

Subjectieve gebruikersbeleving

Een feature die nog in ontwikkeling is, is de haeppey-app. Hiermee kunnen ook gebruikers hun mate van welbevinden aangeven. Zo brengen we meetdata en gebruikersbeleving bijeen. Bijvoorbeeld om te ontdekken onder welke omstandigheden medewerkers zich meer of minder happy voelen. Of om ziekteverzuim te relateren aan het binnenklimaat. Inzichten waarmee we gebouwen prettiger maken en de productiviteit en vitaliteit van medewerkers vergroten.

Ontdek de mogelijkheden van haeppy…

Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze specialisten.

Downloads: