Energie Transitie Dashboard

Energie Transitie Dashboard

Samen inhoud geven aan de energieopgave

Rijk, provincies en gemeenten hebben allemaal de ambitie energieneutraal worden. In 2030, 2040 of in het geval van Nederland in 2050. Een ambitieuze en veelomvattende opgave.

De energiesector is volop in beweging: technieken ontwikkelen zich razendsnel. De veranderingen in de energieopwekking zijn substantieel. Van ‘grijs’ naar ‘groen’, van groot en gecentraliseerd (grote centrales) naar kleinschalig en decentraal (windmolens, zonnepanelen, WKO systemen). Dit heeft impact op de leefomgeving en op het landschap. De energieopwekking die nodig is om in onze levensstandaard te voorzien wordt ineens zichtbaar in uw buurt. Vormen van hernieuwbare energie hebben verschillende voor- en nadelen. Tenslotte is ook energiebesparing een belangrijke pijler in de energietransitie. Overheden maken zich de opgave eigen en denken na over hun rol in de energietransitie. Men worstelt met de vertaling van abstracte vergezichten, voor 2050 naar de vertaling in concrete projecten nu en op de middellange termijn. Welke energievormen, waar, hoe, door wie, wat eerst? En wat is mijn rol als overheid, stimuleren, faciliteren of kader stellend?

Antea Group ondersteunt lokale overheden bij het uitwerken van deze opgave met behulp van ons Dashboard Energietransitie. Deze maakt de opgave inzichtelijk (wat is nodig) en laat de bijdrage en effecten zien van inzet van nieuwe vormen van energieopwekking en -besparing. Het Dashboard Energietransitie maakt de opgave inzichtelijk en de keuzes overzichtelijk. Het is op verschillende manieren inzetbaar; als toelichting, maar ook om zelf in “game” vorm scenario’s te ontwikkelen en de opgave te verkennen. Door inwoners, deskundigen en bestuurders zelf te laten werken aan de opgave ontstaat gevoel bij oplossingsrichtingen en hun voor- en nadelen. En begrip voor de uiteindelijke keuzes.

Het Dashboard Energietransitie is flexibel en modulair. Onze adviseurs richten de tool per opgave in, zodat deze aansluit op lokale ambities en discussies en bij uw planfase. Met het Dashboard Energietransitie als middel begeleiden onze allround adviseurs u in het ontwikkelen van een gedragen visie en uitvoeringsstrategie voor uw lokale energietransitie. 

Dashboard Energietransitie Goirle

Afbeelding: Dashboard Energietransitie Goirle

Het Energie Transitie Dashboard is een gezamenlijke ontwikkeling van Antea Group B.V., NedGraphics B.V. en Imagem B.V.