Energietransitie duurzaam energieneutraal

Energietransitie

De energietransitie is een maatschappelijke opgave die concreet ingevuld moet worden. De opgave is groot, urgent en speelt bij alle overheden. Regie door lokale overheden blijkt een belangrijke succesfactor te zijn. Een voorbeeld hiervan is het Projectbureau Wind in Flevoland.

De energietransitie vraagt om brede samenwerking. Succesvolle samenwerking begint bij inzicht en overzicht. Hoe zit de opgave in elkaar en welke keuzes liggen voor handen? Voor dit inzicht en overzicht heeft Antea Group de Routekaart Energietransitie en het Energie Transitie Dashboard (ETD) ontwikkeld.

Integratie Omgevingswet

Met deze instrumenten komen wij samen met lokale overheden tot een aanpak die maatwerk biedt. Een aanpak die geïntegreerd kan worden in de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet (Omgevingsvisies, -plannen en het instrument programma). De kracht van Antea Group is het in kaart brengen van het overzicht en inzicht in de opgaven. Vanuit onze technische, economische, procedurele en procesmatige kennis vertalen wij de opgave naar concrete plannen en projecten.

Energietransitie energieneutraal

Energieneutraal worden

Loskomen van fossiele brandstoffen en energieneutraal worden vraagt om (1) nieuwe duurzame vormen van grootschalige energieopwekking (wind, zon, bodem, bio, water) en aansluiting daarvan op de (2) energie-infrastructuur die hierop moet worden aangepast (bijv. smart grids), inclusief het uitbouwen van (3) (tijdelijke) opslag van energie. Aan de gebruikerskant (4) ligt een belangrijke opgave voor besparing, kleinschalige opwekking en lokale opslag. De energietransitie is een (lokale) programmatische systeemopgave. Onze aanpak sluit hier op aan.