energietransitie dashboard windenergie zonne-energie workshop

Energietransitie Dashboard

Ontdek spelenderwijs waar de kansen liggen

De ambitie om een energieneutrale gemeente te worden? Hoe ga je terajoules besparen en waar wek je ze op? Heb je voldoende aan twintig windmolens of aan een zonnepark van tweehonderd hectare? En wat is een handige plek? Dankzij het Energietransitie Dashboard maak je in een dagdeel concreet waar de kansen liggen.

De Energietransitie: iedereen heeft een idee hoe het moet, hoe het kan. Wat is de ideale energiemix: biogas, geothermie, energie-neutrale woonwijken? Maar wat is de opbrengst van deze ingrepen en hoeveel dragen ze bij aan jouw ambities? Een discussie die dankzij het Energietransitie Dashboard heel eenvoudig te voeren is.

Speel met mogelijkheden, onderbouw met aannames

Het dashboard bevat een interactieve kaart van jouw gemeente. Op deze kaart kun je lokale oplossingsrichtingen inpassen en intekenen. Een kwestie van spelen met de mogelijkheden die er zijn op basis de wensen, voorkeuren en mogelijkheden van de gemeente. Wat draagt een windmolen van 200 meter bij? Zet een zonnepark qua energieopbrengst zoden aan de dijk? En waar is ruimte voor een biocentrale? Met het dashboard maak je de mogelijkheden visueel en op basis hiervan kom je als gemeente tot onderbouwde aannames.  

Laat mensen zelf aan de knoppen zitten: om tot oplossingen te komen, maar ook om zich bewust te worden van de beperkingen

Hoe zet je het Energietransitie Dashboard in?

Het dashboard is op verschillende manieren in te zetten: van workshop, werksessie tot discussieavond. Uiteraard zorgen we altijd voor de inrichting van het dashboard en de begeleiding van een dasboard-sessie.

  1. In workshops en discussies: gebruik het dashboard als serious game en ontdek met burgers, bestuurders en businessclubs hoe je de energietransitie concreet maakt. Werk verschillende scenario’s uit, laat de impact van keuzes zien en maak de opgave inzichtelijk.
  2. Werksessies om tot een visie te komen: gebruik het dashboard als vertrekpunt voor visie en strategie. Maak de keuzes die je maakt inzichtelijk en onderbouw ze met de data uit het dashboard.
  3. Draagvlak en verbinden: verbind ondernemers, energieleveranciers en stakeholders rondom jouw energievraagstuk en oplossingen. Laat zien hoe jouw puzzel eruit ziet en laat partijen meedenken over hun bijdrage in de oplossing.

Met alle lokale data aan boord

Het dashboard bevat allerlei gegevens en kengetallen die relevant zijn voor jouw gemeente. Denk aan verwachte energieopbrengsten of een belemmeringenkaart. Daarnaast vind je onder meer lokale data over Natura 2000-gebieden en is in een oogopslag te zien waar de infrastructuur zich bevindt en woongebieden of bedrijventerreinen liggen. Zo breng je snel in kaart waar ruimtelijke mogelijkheden liggen en waar niet.

Zo pasten wij het dashboard toe

Inmiddels hebben we het dasboard op verschillende manieren toegepast. Bijvoorbeeld in een werksessie bij de gemeente Noord-Beveland. Hierin onderzochten we met netbeheerders, ondernemers en bestuurders de mogelijkheden om groene energie op te wekken. En in een interactieve workshop in Hoogeveen brachten we de discussie over het behalen van de energie ambities in kaart.

Ook aan de slag met de Energietransitie? Kom uit de startblokken met het Energietransitie Dashboard.

Dashboard Energietransitie Goirle

Afbeelding: Dashboard Energietransitie Goirle

Het Energie Transitie Dashboard is een gezamenlijke ontwikkeling van Antea Group, NedGraphics en Imagem.