sbt science based target duurzaamheid doelstellingen

Science-Based Targets

Een Science Based Target (wetenschappelijk gefundeerde doelstelling) of SBT, is een emissiereductiedoelstelling die door een bedrijf wordt vastgesteld in overeenstemming met de meest actuele klimaatwetenschap die beschikbaar is. De doelstellingen worden geïmplementeerd om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd boven de 1,5 tot 2°C stijgt en elke doelstelling wordt gevalideerd door het internationale Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Heeft jouw organisatie een doelstelling bepaald of zich gecommitteerd om één of meer doelstellingen vast te leggen, of ben je benieuwd wat daarvoor nodig is?

Wij begrijpen de uitdagingen van SBT's

Er zijn tal van barrières die bedrijven kunnen beletten om dergelijke doelstellingen vast te stellen en te verwezenlijken, waaronder:

 • Het beheren van de inspanningen die nodig zijn om de scope 1, 2 en 3 emissies nauwkeurig in kaart te brengen.
 • Het afstemmen van de gewenste doelstellingen van de onderneming op de SBTi-vereisten.
 • Overstappen van een doelstelling naar kwantificeerbare emissiereducties.
 • Rekening houden met onbekende technologische ontwikkelingen en de positie van het bedrijf 20-30 jaar in de toekomst.
 • Bepalen of de interne cultuur klaar is voor een commitment aan SBT's.
 • Beïnvloeding van de toeleveringsketen.
 • Het doorvoeren van echte verandering wanneer de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid vaak berust bij communicatie- en rapportagegroepen in plaats van binnen de activiteiten, waar de reducties moeten plaatsvinden.

Ervaring om jouw bedrijf te helpen navigeren door SBT's

Antea Group werkt vanuit Antea Group Nederland en Antea Group USA samen met tal van bedrijven uit verschillende sectoren die momenteel SBT's opzetten of overwegen dit te doen. Ons team van experts heeft klanten geholpen om de achtergrond van wetenschappelijke doelstellingen te begrijpen, inclusief de wereldwijde context van het initiatief en de wetenschap achter het initiatief. We hebben bedrijven door de toepasselijke methodologieën geloodst en hulp geboden bij het vaststellen van doelstellingen die aansluiten bij de SBT-richtlijnen en de behoeften van de organisatie. En we helpen bedrijven bij het ontwikkelen van actieplannen om ambitieuze emissiereducties te realiseren als onderdeel van de huidige reductiestrategieën en/of SBT-specifieke inspanningen.

Wij beschikken over diepgaande expertise op het gebied van bedrijfsoptimalisatie, inkoop van duurzame energie en energiebeheer om bedrijven te helpen een strategie te bepalen en verbeteringen door te voeren om ambitieuze doelstellingen te realiseren. Antea Group heeft ook een sterke, langdurige relatie met CDP en een goed inzicht in de economische effecten van SBT's, inclusief kapitaalverbintenissen, kostenbesparingen en rendement op investeringen.

Science-Based Target Diensten:

SBT’s Haalbaarheidsanalyse

 • Haalbaarheidsevaluatie
 • Educatie
 • Mini-benchmarking
 • Stellen van de doelen
 • Benodigde investering

SBT Scenario-planning

 • Emissie Actieplan
 • Uitgavenplan
 • Klant-specifieke maatregelen

SBT Validatie

 • Ondersteuning bij de aanvraagprocedure
 • Aanmelding van doel(en) voor certificering
 • Evalueren van opmerkingen en assistentie bij het herbekijken/verdedigen van de aangemelde doelen

We helpen graag vanaf de eerste planning en evaluatie tot en met de uiteindelijke doelvalidatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.