Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

De nieuwe werkelijkheid

Gebiedsontwikkeling is veranderd door de crisis. Voor 2008 was Nederland nog sterk gericht op het realiseren van nieuwe gebieden, of het nu ging om nieuwbouw of transformatie.

Het wegvallen van het traditionele verdienmodel van vastgoedontwikkeling heeft geleid tot fors minder en kleinere ontwikkelingen. Nieuwe verdienmodellen richten zich meer op de gebruiks- en exploitatiefase, waardoor betrokken partijen en hun rol in het samenspel van gebiedsontwikkeling veranderen. 

Waarde toevoegen
Momenteel ligt de focus meer op het duurzame gebruik van bestaand gebied. Vooral het behoud en toevoegen van 'waarde' aan bestaande gebieden is leidend bij ontwikkelingen. De kunst is om gebieden sterker te maken door waarde toe te voegen op aspecten als economie, leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid of duurzaamheid. 

Vakmanschap als basis
Er is vakmanschap nodig om gezamenlijk doelen te realiseren in het ruimtelijk domein, juist nu rollen en spelers sterk veranderen. We willen coalities  vormen om met die coalities te co-creëren en om er voor te zorgen dat plannen (uitgewerkt in ontwerpen en businesscases) efficiënt door besluitvorming en regelgeving worden geleid. Dit alles in goed overleg met deze 'omgeving', die tegenwoordig plannen kan maken of breken.

Ontwikkelen en organiseren
Naast 'vakmanschap' op het gebied van ontwikkeling en omgeving vraagt de zoektocht naar nieuwe gebiedseigen oplossingen om innovatiekracht, doorzettingsvermogen en nieuwe manieren van samenwerken. De menselijke factor en het vermogen tot verbinden en organiseren zijn hierbij van onmisbaar belang. Deze expertise en competenties heeft de adviesgroep Ontwikkeling en Organisatie.