boorlocatie aanleggen uitbreiden opruimen gaswinning

Boorlocatie aanleggen of uitbreiden

Boorlocatie aanleggen of boorlocatie uitbreiden? In Antea Group Realisatie vind je een specialist met ruim zestig jaar ervaring in het realiseren, uitbreiden en opruimen van boorlocaties voor gas- en zoutwinning.

Aanleg boorlocaties

Voor de aanleg of uitbreiding van een boorlocatie moet veel werk verzet worden: achter de schermen én tijdens de bouw. Van locatiekeuze, ontwerp tot en met de realisatie: we nemen het volledige werkpakket uit handen. Onze inzet kan al beginnen bij de initiatiefase en loopt via engineering en werkvoorbereiding door tot en met de uitvoering. Schakel ons in voor:

  • Engineering
  • Inrichtings- en uitvoeringsplannen
  • Aanleg fundaties en bouwwegen
  • Prefab boorkelders
  • Vloeistofdichte voorzieningen
  • Asfaltverhardingen
  • Ombouw boorlocaties
  • Demontage boorlocaties
  • Bodemmonitoring
  • Omgevingscommunicatie

Specialistisch team

Grondwerk, de aanleg van fundaties en verhardingen, bouwwegen en hekwerken. De aanleg van een boorlocatie vraagt om specifieke expertise: Antea Realisatie heeft hiervoor een specialistisch team operationeel. Projectleiders, uitvoerders en vaklieden die weten wat er bij de inrichting en realisatie van boorlocaties komt kijken. Die elke situatie doorgronden, maar ook de risico’s en kansen doorzien.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

De aanleg van boorlocaties vraagt om mensen die zich committeren aan jouw veiligheidsprotocollen en kwaliteitseisen. Onze specialisten werken volgens de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. En ze werken met de nieuwste technieken. Denk aan sensoring (bodemmonitoring) en digitale tools voor data- en omgevingsmanagement. Met Antea Realisatie kies je voor duurzaam. We zijn NEN-EN-ISO14001 en NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd en staan we tevens op de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder. Dit zie je terug in onze werkwijze en oplossingen.

Demontage boorlocaties

Ook de ontmanteling van boorlocaties vraagt om specialistische kennis van voorbereiding en uitvoering. De afbouw gepaard gaat met hoge belastingen door materiaal en materieel. Denk aan het verwijderen van fundaties, het verwijderen en verleggen van leidingen en het weer in cultuur brengen van grond. We zorgen voor een goede voorbereiding, maar organiseren ook monteurs, de logistiek en het materieel.