bouwrijp maken gebiedsontwikkeling

Grond bouwrijp maken

Grond bouwrijp maken? Voor de aanleg van woningen, bedrijven of de uitbreiding van recreatieparken? Met Antea Group Realisatie kun je er van op aan dat het gewoon goed gebeurt. We doen dit voor overheden, projectontwikkelaars en bedrijven.

Businesslijnen:

Allround in bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van terreinen vraagt om een doordacht plan. Met onze projectleiders, werkvoorbereiders en vaklieden haal je specialisten in huis die elke situatie doorgronden. Dit resulteert in slimme faseringen, goede logistieke oplossingen en efficiënte inzet van personeel en materieel. Schakel ons in voor:

Specialist in civiele werken

Het bouwrijp maken van een terrein kan complex zijn. Denk aan gebiedsontwikkelingen bij een spoorlijn, in binnenstedelijk gebied of op een voormalig fabrieksterrein. Of wanneer er sprake is van een sanering of een archeologische opgraving. Je zult dan merken dat onze mensen niet alleen hun vak verstaan, maar dat ze ook sterk zijn in communicatie en organisatievermogen. Hiermee zorgen we voor goede afstemming én voor een flexibele en snelle realisatie van het werk.  

Sloopwerkzaamheden

De sloop van bestaande opstallen, verhardingen en infrastructuur is steeds vaker onderdeel van het bouwrijp maken. Ook voor het sloopwerk kun je ons inschakelen. We zorgen er voor dat materiaal, grond en puin dat vrijkomt verwerkt, verwijderd en gekeurd wordt. En als het even kan zorgen we voor een circulaire oplossing waarbij waardevolle grondstoffen hergebruikt worden.

Slim, veilig en groen werken

Met Antea Realisatie kies je voor slim, veilig en groen werken. We zijn gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO14001NEN-EN-ISO 9001 en voor de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder. Zo zijn alle onze medewerkers VCA-gecertificeerd en worden hierin elk jaar bijgeschoold. Maar ook op het gebied van informatieveiligheid (NEN-EN-ISO 27001) zijn we onderscheidend. Dit zie je terug in onze werkwijze en oplossingen.