kadewerken oeverwerken kade beschoeiing kunstwerk

Oever en kadewerken

Expert gezocht voor de realisatie van oever- en kadewerken? Antea Group realiseert beschoeiingen, kadeconstructies en kunstwerken. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de aanleg van milieuvriendelijke oevers, vispassages en complete jachthavens.

Kadewerken en oeverwerken

De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in de verbetering en versterking van kade- en oeverwerken. Goed om te weten dat we veelomvattende ondersteuning bieden bij de realisatie van oever- en kadewerken. Onze inzet kan al beginnen in de ontwerp- of engineeringsfase en loopt door naar de uitvoering ervan. Schakel ons in voor de aanleg van:

  • Damwandconstructies
  • Houten bruggen
  • Natuurvriendelijke oevers
  • Steigerwerken
  • Betuiningen
  • Gemalen
  • Vispassages
  • Beschoeiïngen

Maatwerk in kade- en oeverwerken

De realisatie van kade- en oeverwerken is precair werk. Dit vraagt om maatwerk en een doordachte aanpak. Of we nu op industrieterrein, in een historische stadskern of in het landelijk gebied werken. We houden rekening met bereikbaarheid, veiligheid, natuurwaarden en omgeving. Dit resulteert in slimme oplossingen en faseringen, goede logistieke oplossingen en efficiënte inzet van eigen personeel en materieel.

Specialist in civiele werken

Om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen zetten we specialistische teams én eigen materieel in. Onze teams bestaan uit ervaren projectleiders, werkvoor-bereiders en vaklieden. Specialisten die elke situatie doorgronden én de risico’s en de kansen zien. Daarnaast zal je merken dan onze mensen niet alleen hun vak verstaan, maar dat ze ook sterk zijn in communicatie, organisatievermogen en het nakomen van afspraken.

Slim, veilig en groen werken

Met Antea Realisatie kies je voor slim, veilig en groen werken. We zijn gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO14001NEN-EN-ISO 9001 en voor de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder. Zo zijn al onze medewerkers VCA-gecertificeerd en worden hierin elk jaar bijgeschoold. Maar ook op het gebied van informatieveiligheid (NEN-EN-ISO 2700) zijn we onderscheidend. Dit ziet u terug in onze werkwijze en oplossingen.