Geluid en lucht

Geluid en lucht

Het resultaat telt! U bent op zoek naar een antwoord op een geluid- en luchtvraagstuk. U zoekt niet zomaar een oplossing, maar de beste oplossing. Bij Antea Group bent u aan het goede adres, ook voor trillingsadvies. Waarom? De meest voor de hand liggende oplossing is voor onze dertig geluid- en luchtspecialisten niet per definitie de beste. En dat is waar wij voor staan: het beste en meest werkbare antwoord op uw vraag.

Onze kracht schuilt in onze brede expertise, gecombineerd met het vakmanschap van de specialisten van Antea Group. Daarnaast spreken wij uw taal; we vallen u niet lastig met vaktermen of ‘gegoochel’ met cijfers. Wij denken mee en geven een advies waar u verder mee komt. Het resultaat telt!

Onze specialisten
’Hoe kunnen we met zo min mogelijk (financiële) middelen zoveel mogelijk meerwaarde voor onze klant creëren?’, dat vragen onze specialisten zich dagelijks af. Ze hebben daarbij oor voor de technische aspecten van geluid en lucht en oog voor de juridische en beleidskant. Ze putten uit de brede expertise die Antea Group de laatste vijftig jaar heeft opgebouwd én natuurlijk hun kennis van de praktijk. Dat scheelt u een hoop zorgen.

Klanten
Onze klanten, uit zowel overheid als bedrijfsleven, durven te investeren in kwaliteit. Omdat ze hebben ervaren dat die investering zich vroeg of laat terugbetaalt en ze aan het eind van het traject een advies in handen hebben waarmee ze écht vooruit kunnen.

Diensten
De opdrachten die Antea Group uitvoert zijn zeer divers en uiteenlopend in complexiteit en omvang. Tot de kern van onze werkzaamheden horen:

  • het uitvoeren van akoestisch onderzoek naar industrie-, rail- en wegverkeerslawaai (meten, modelleren, berekenen);
  • het maken van geluid- en luchtkaarten en actieplannen; 
  • het uitvoeren van (gevel)geluidsaneringsonderzoeken; 
  • het opstellen van geluidbeleid;
  • het geven van trillingsadvies;
  • het uitvoeren van luchtkwaliteitsonderzoeken; 
  • het opstellen van een gebiedsvisie en geurverordening;
  • het uitvoeren van stikstofdepositieonderzoeken;
  • oplossingsgericht advies en mediation.

Met een brede, creatieve blik op uw situatie en een luisterend oor voor uw overwegingen, komen wij altijd tot een werkbaar plan en het beste advies. En dat onze oplossingen duurzaam zijn, spreekt voor zich.

Downloads: