SWUNG-2 DMC-applicatie

Swung-2 DMC-applicatie

Snel inzicht in de doelmatigheid van geluidreducerende maatregelen

De nieuwe wetgeving Swung-2 komt er aan. Wetgeving met impact op gemeenten en provincies. Antea Group heeft kennis en ervaring ingezet om te anticiperen op de aanstaande wetgeving en daarbij onze expertise op gebied van Swung-1 (rijkswegen en spoorwegen) gebruikt.

Antea Group ontwikkelde de Swung-2 DMC-applicatie waarmee u snel inzicht heeft in de noodzaak voor geluidreducerende maatregelen. Met deze applicatie kunt u zich voorbereiden op de komst van Swung-2 en experimenten in de praktijk. Daarnaast is de applicatie reeds voor actuele situaties (bestaande bouw en nieuwbouw) te gebruiken.

Met de Swung-2 DMC-applicatie van Antea Group kunt u voor gemeentelijke en provinciale wegen de doelmatigheid van geluidmaatregelen afwegen. De applicatie is ontwikkeld om snel en eenvoudig te komen tot een goede en verdedigbare onderbouwing van de besluitvorming rondom geluidreducerende maatregelen. Deze Swung-2 kosten-batenanalyse is een applicatie voor ambtenaren binnen milieu of ruimtelijke ordening. Maar het is ook geschikt voor projectontwikkelaars en adviseurs.

Deze Swung-2 DMC-applicatie brengt u:

  • een objectieve afweging in besluitvorming
  • een uniforme benadering voor verschillende (geluid)situaties
  • maatwerk bij aanwezigheid van geluidbeleid
  • een integrale afweging bij de komst van de Omgevingswet. Deze wordt in een latere fase verder uitgewerkt

Ondanks het feit dat er sprake is van een doelmatige maatregel, blijft het echter altijd maatwerk om te besluiten de maatregel uiteindelijk wel of niet te treffen. De beslissing om geen maatregelen te treffen dient dan wel goed te worden onderbouwd. De applicatie is daarmee ook een richtlijn en geen bindende wetgeving.

Via deze link kunt u de applicatie gratis gebruiken.

Stuur een mail als u meer informatie wil over, of interesse heeft in, een swung-2 dmc cursus.