Trillingshinder

Trillingshinder

De juiste aandacht voor trillingshinder

Trillingshinder is een actueel thema bij diverse projecten. Het ontbreken van een wettelijk kader en een goed uitgekristalliseerde onderzoeksmethode maakt trillingsvraagstukken complex. Als publieke of private partij kunt u in deze gevallen een beroep doen op de kennis en ervaring van Antea Group.

Antea Group pakt het trillingshinder vanuit meerdere perspectieven op. Voor trillingsadvies zit u bij ons goed. We zijn betrokken bij het opstellen van beleidsregels, maar ook in actuele projecten tonen we onze meerwaarde. De trillingshinder rondom de bouw van de Universiteit van Amterdam is hier een mooi voorbeeld van.

Minder hinder, betere relatie met omgeving
De Universiteit van Amsterdam realiseert hartje stad diverse nieuwbouwplannen. De sloop- en bouwwerkzaamheden gaan gepaard met overlast. Zo klaagden de bewoners van de Valckenierstraat over trillinghinder. Antea Group onderzocht het probleem en kwam met een aantal 'onconventionele' oplossingen. Niet zozeer vanuit de techniek, maar vooral vanuit communicatie, verkeerskunde en wegontwerp.

Bij klachten over trillingen komt het vaak voor dat de daadwerkelijke trillingen onder de grens liggen waarbij schade aan gebouwen is te verwachten. Andere harde 'bovengrenzen' zijn er niet. Uit een indicatieve meting bleek dat dit in de omgeving van de Valckenierstraat ook het geval was. Antea Group besloot daarom het geld niet te besteden aan uitgebreid trillingsonderzoek, maar aan onderzoek naar de oorzaken van de klachten.

Meerdere vormen van overlast
Uit gesprekken met gemeente, bewoners, de UvA en de aannemer bleek dat er meer vormen van overlast in het geding waren. Geluid, verkeer, parkeren, gebrekkige voorlichting, verzakkingen, wateroverlast, licht en stof. Om tot een goede relatie met de omgeving te komen, deed Antea Group diverse aanbevelingen zoals een feitelijke en visuele versmalling van de weg, intensiever contact tussen gemeente, UvA en omwonenden en compensatie voor bewoners.

Resultaat
Met deze oplossingen werken de gemeente en de UvA aan de verbetering van de relatie met omwonenden. De aanpak beperkt zich niet alleen tot trillingen, maar ook tot andere vormen van overlast. Resultaat: in een korte tijd is het aantal klachten fors afgenomen en is de betrokkenheid van de omwonenden bij de nieuwbouw sterk gegroeid.

Kennis, ervaring en tools
Dit project is een voorbeeld van de brede kennis, ervaring en instrumenten die we in huis hebben. Van juridisch advies tot onderzoek naar trillingseffecten, van trillingsoverdracht in constructies tot monitoring: als opdrachtgever kunt u bij vele vraagstukken een beroep doen op onze specialisten.

Vrijblijvend in gesprek
We horen graag van u in wat er in de markt speelt en zodat we hier op kunnen reageren met op maat gesneden diensten. Als u wordt geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van trillingen, dan gaan we graag vrijblijvend met u in gesprek. Samen verkennen we de problematiek en kunnen we oplossingsrichtingen en trillingsadvies aandragen.