Getijdenenergie

Getijdenenergie

Energie uit water

Antea Group gelooft in de enorme potentie van getijdenenergie en maakt zich wereldwijd sterk voor de ontwikkeling van deze alternatieve, duurzame vorm van energie uit water.

Via de POWER Group zijn we in China betrokken bij de komst van een dertig kilometer lange energiedijk. Dichterbij huis nemen wij het voortouw bij de komst van het Tidal Testing Centre Grevelingendam.

afb.1.
Ontwikkeling van getijdenenergie vraagt om veel expertise, Antea Group heeft die expertise en brengt deze in binnen- en buitenland bijeen.

Nieuwe technieken bieden kansen voor de toekomst

Ingrijpende gevolgen voor de omgeving, wisselende rendementen en forse investeringen maakten dat getijdenenergie lange tijd nooit écht van de grond kwam. Nieuwe technieken en turbines maken het mogelijk om gebruik te maken van de al aanwezige stroming of om efficiënt energie op te wekken bij laag verval.

Antea Group merkt dat dit kansen biedt om in de toekomst op grote én kleine schaal energie uit het getij te halen. Bijvoorbeeld door turbines in bestaande waterbouwkunstwerken te integreren.

Antea Group investeert in energie uit water
Antea Group gelooft in de enorme potentie van getijdenenergie en maakt zich wereldwijd sterk voor de ontwikkeling van deze alternatieve, duurzame vorm van energie uit water. 

Tidal Testing Centre Netherlands
De Noordzee is vanwege relatief lage stroomsnelheden en golfhoogten geschikt om kennis en ervaring op te doen met low head technieken.  

Video 

Antea Group, Tocardo & REDstack

Interessant interview met marktpartijen REDstack, Tocardo, Strukton en Antea Group over het project en de toekomst van Energiedijken (Energising Deltas). De kansen voor duurzame energie uit water voor de Nederlandse markt worden vanuit diverse invalshoeken belicht.

Bron: www.energisingdeltas.com

 

Downloads: