Grondstofstroom-analyse

Grondstofstroom-analyse

Is jouw organisatie circulair ingericht?

De ontwikkeling naar een circulaire economie is in volle gang. Deze ontwikkeling is complex. Het vindt plaats op verschillende economische niveaus, in samenwerking met verschillende partijen met allemaal hun eigen activiteiten, doelen, wensen en investeringen. Om als organisatie de sleutel tot succes te vinden in deze veranderende tijden moeten er gegrond investeringen gemaakt kunnen worden die de organisatie, het milieu en de (lokale) gemeenschap positief beïnvloeden.

Op weg naar een circulaire bedrijfsvoering

Gegronde investeringen voor een circulaire bedrijfsvoering vragen om een duidelijk overzicht van de impact van uw organisatie voor mens en milieu. Om dit overzicht te realiseren biedt Antea Group de ‘Grondstofstroom-analyse’ aan. Deze tool biedt een inventarisatie van uw huidige gebruik van grondstoffen als organisatie. Wat wordt gebruikt (input) binnen uw organisatie en wat gaat er vervolgens weer uit (output)? Antea Group helpt u door deze huidige stromen in kaart te brengen en visueel te maken. Vervolgens bieden we trajectbegeleiding aan voor het achterhalen waar voor u de grootste besparings- en investeringskansen liggen.

Hoe zet je de Grondstofstroom-analyse in?

De Grondstofstroom-analyse is op diverse manieren in te zetten. Middels discussie-overleggen, werksessies, workshops en datageneratie. Antea Group staat klaar om al deze gesprekken te begeleiden en de Grondstofstroom-analyse in te richten. Op basis hiervan zullen de grootste kansen voor uw organisatie inzichtelijk worden.

Onderweg naar morgen

Met de nieuwe kennis van vandaag helpt Antea Group u graag op weg naar de circulariteit van morgen. Met het leveren van een bijdrage aan circulaire projecten creëren onze adviseurs een duurzamere leefomgeving die toekomstbestendig is. Gaat u met ons de samenwerking aan?

Wilt u meer weten?

Wilt u weten welke onderwerpen voor u interessant zijn? Graag verkennen wij samen met u waar specifieke behoeften liggen en welke expertise voor uw organisatie nodig is. Neem contact op met Remco Eikhout: