H2O Barrier

H2O Barrier

Plastic soup dicht bij de bron aanpakken

Plastic Soup is een probleem dat inmiddels wordt onderkend maar nog altijd wordt onderschat en waarvoor weinig effectieve maatregelen zijn getroffen. Het probleem wordt met de dag groter. Om het probleem aan te pakken hebben wij een systeem ontworpen dat het vuil uit het water filtert.

Dag in dag uit transporteren rivieren overal ter wereld tonnen plastic richting zee. Het plastic is ver op zee vrijwel onzichtbaar en ongrijpbaar en het afval dat via beken, rivieren en kanalen uiteindelijk in zee terecht komt, verzamelt zich op enkele centrale ‘gyres’ op de oceanen en blijft daar jaren drijven of zinkt naar de bodem. Dit plastic heeft een negatieve invloed op flora en fauna en daarmee uiteindelijk ook op onze gezondheid. Op de oceaan is het plastic lastig tot niet meer te verwijderen. Bovendien is het kwaad daar reeds geschied. Daarom is het zaak dicht bij de bron het afval aan te pakken. Aangezien ruim 80% van het plastic in zee afkomstig is vanaf land, ligt op land en in de stroomgebieden de uitdaging het plastic tegen te houden en te verwijderen op een plek die daarvoor geschikt is.

Actief bellenscherm

Om het probleem aan te pakken hebben wij een systeem ontworpen dat het vuil uit het water filtert. Door middel van een actief bellenscherm houdt het systeem het in het water aanwezige drijvend en zwevend afval tegen door gebruik te maken van lucht- en waterkracht. Het vuil geleiden we naar een centrale verzamelplek aan de oever of bij een drijvend element zoals een steiger of ponton. Op deze verzamelplek wordt het vuil uit het water verwijderd door een zuiveringsinstrument. Hoe dit precies werkt, is sterk locatie-afhankelijk en wordt mede bepaald door de hoeveelheden vuil die aanwezig zijn, de stroming en de diepte van het water.

Het systeem is in staat om groffe en fijne vervuiling tegen te houden. De juiste positionering van het systeem in de watergang in combinatie met een geschikte locatie die betreft stroming en bereikbaarheid voldoet, zorgt dat het vuil effectief wordt tegengehouden. Daarbij worden scheepvaart en het onderwaterleven niet gehinderd. Deze kunnen de barrière eenvoudig passeren of omzeilen. 

Kenmerken

De kenmerken van het systeem zijn:

  •  Op maat en juiste schaal toepasbaar
  • Toepasbaar op zowel de gehele watergang als op een deel ervan
  • Eenvoudig en flexibel aan te leggen;
  • Effectief om in het water aanwezig vuil vast te houden en te voorkomen dat dit vuil naar zee (terug)stroomt, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar;

 Naast de toepassing van het systeem voor het verwijderen van het afval uit water, kan het ook worden toegepast (in combinatie) voor:

  • Monitoringsdoeleinden hoeveelheid vervuiling: door aanleg van het systeem krijgen we inzicht in de hoeveelheid vervuiling
  • Verbetering waterkwaliteit door verbetering  van de zuurstofhuishouding
  • Ongewenste waterplanten & blauwalg voorkomen
  • Educatieve functie in zichtbaarheid van het instrument

Status

Op dit moment is het systeem in een beheerste omgeving getest en worden de werking en de technische details verder uitgewerkt. De komende maanden wordt hier resultaat van verwacht. Daarnaast zijn de mogelijkheden besproken met onder andere vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Op dit moment zoeken we actief naar mede-financiers en locaties die interesse hebben in het realiseren van een pilot-opstelling om de volgende stap te zetten.

Downloads: