iehs

iEHS

iEHS® is de volgende generatie van web-based milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheids management systemen. Na 10 jaar van dagelijks gebruik van IntelligentEHS door honderden van EHS professionals wordt de opgedane ervaring toegepast in deze nieuwe technologie om maximale flexibiliteit en duurzaamheidsmanagement te creëren.

Gezondheid, veiligheid en milieu. Thema's die niet alleen gepaard gaan met complexe wet- en regelgeving en steeds meer eisen van de interne bedrijfsvoering, maar ook hoe houd je als organisatie grip op je milieu- en energieprestaties, en hoe zorg je ervoor dat je niet achter de feiten aanloopt en dat je adequaat kunt verbeteren? Het HSE-systeem iEHS biedt uitkomst.

IEHS

De kracht van iEHS is groot. Door de meertaligheid van het systeem (Engels, Nederlands, Frans, Duits en Chinees) kunnen Multi-site/internationale bedrijven het systeem toepassen in al hun vestigingen. Met de informatie die in iEHS gebundeld wordt, wordt er in kaart gebracht hoe de organisatie ervoor staat (compliance). Het systeem maakt tevens per locatie inzichtelijk welke vergunningen er gelden en welke verplichtingen daarbij horen. Er wordt bijvoorbeeld getoond of het benodigde monster, de maandelijkse audit of het veiligheidsrapport is afgerond, wie dit heeft gedaan en wat de uitkomsten waren.

iEHS™ is een webbased applicatie waarmee zowel de management- als technische aspecten van milieu, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgedekt. Het zogenaamde hart van de applicatie wordt gevormd door het Control Center Management System dat alle gereedschappen en functionaliteiten bevat om:

  • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te leggen en te definiëren;
  • activiteiten/taken te kunnen organiseren, monitoren en beheren;
  • vastleggen van wettelijke (onderhouds)verplichtingen en daaruit voortvloeiende acties;
  • digitaal opslaan en beheren van relevante bedrijfs- of locatiegegevens waaronder vergunningen, milieurapportages, controlerapporten (audits), milieuonderzoeken, etc.

Modulaire indeling

iEHS is geschreven met behulp van state-of-the-art service-georiënteerde architectuur (SOA). Een SOA is een ICT-architectuur waarbij de functionaliteit is ondergebracht in zelfstandige componenten die op basis van open standaarden met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Als gevolg van het hergebruiken van de componenten worden de benodigde inspanningen voor de ontwikkeling van een systeem per klant sterk verminderd. Ook worden hierdoor ingewikkelde, tijd intensieve en dure systeem integratie projecten vermeden. Door deze modulaire indeling is het mogelijk om het Control Center Management System indien gewenst verder uit te breiden.

Dit betekent dat de software en daarmee iEHS zeer flexibel is en ook geïntegreerd kan worden in bestaande systemen. Daardoor kunnen bestaande en nieuwe informatiesystemen op basis van allerlei verschillende platformen en technieken toch samenwerken.