Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Onze methode

De Omgevingswet vraagt om een andere wijze van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving. U kunt daar morgen al mee aan de slag.

Wij hebben een methode voor een implementatietraject ontwikkeld die gebaseerd is op drie pijlers:

  1. Consulteren en informeren
  2. Navigeren
  3. Implementeren

Consulteren en informeren

De consultatie bestaat uit het gelijk zetten van de klokken op kennis, inzichten, werkprocessen, cultuur en de mate van integraal werken. Hier worden het bestuur, management en de ambtelijke organisatie meegenomen in het gedachtengoed en instrumentarium van de Omgevingswet en de verschillende opvattingen.

Navigeren

Bij het navigeren gaan we trechteren en focussen op de gemeente specifieke situatie. Waar liggen de ambities, wat zijn de potenties en kwaliteiten van de fysieke omgeving, wat zijn de vraagstukken, de bestuurlijk/politieke speerpunten en hoe wenst de organisatie te participeren in het maatschappelijk veld. Dit resulteert in een koersdocument waarin deze inzichten en visies worden vertaald in opgaven op het gebied van:

  1. instrumentarium als omgevingsvisie, omgevingsplan
  2. transformatie in kennis en cultuur en naar integraal werken
  3. digitalisering en informatievoorziening
  4. nieuwe vormen van samenwerking/interactie met initiatiefnemers, stakeholders, burgers etc.

Implementeren

Tijdens het implementatietraject worden de opgaven uitgewerkt in een programmatisch plan van aanpak (planning, middelen, mensen, prioriteiten, processen, tijd en organisatie). We zetten beproefde en nieuwe interactieve procestechnieken in. Uiteraard is het implementatietraject maatwerk. Iedere organisatie is uniek en uit ervaring weten wij dat blauwdrukken en vaste formats voor deze trajecten niet bestaan.

Wilt u weten hoe uw implementatietraject er uit ziet, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.