Beleidswaardengenerator

Beleidswaardengenerator

Spelen met de beleidswaarden, eerst het huiswerk af en dan pas buiten spelen!

De Omgevingswet (art. 1.3 Ow) streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Gebruik de Beleidswaardengenerator!

Dat vraagt om een vertaalslag van enkele behoorlijke containerbegrippen; veilig, gezond en goede omgevingskwaliteit. De Omgevingswet introduceert hiervoor de omgevingswaarden en maakt onderscheid in verplichte- en autonome omgevingswaarden.

In het vigerende beleid komen vele honderden dan wel duizenden andere beleidswaarden voor. Hoe breng je deze vigerende en nieuwe beleidswaarden in beeld? En hoe geef je het analysekader vorm? Met andere woorden, er moet nogal wat gebeuren om deze beleidswaarden gereed te maken voordat de bestuurlijke en ambtelijke afwegingsruimte mogelijk wordt gemaakt.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

Antea Group heeft hiervoor de Beleidswaardengenerator© ontwikkeld. Een applicatie waarmee je inzicht krijgt in de waardering van de fysieke leefomgeving, integrale beleidskeuzes kunt maken en bestuurlijke afwegingsruimte kunt bepalen. Een applicatie waarmee je per instrument van de Omgevingswet kunt kiezen uit alle beschikbare beleidswaarden om uitdrukking te geven aan de doelen vanuit de omgevingsvisie en deze te vertalen in het omgevingsplan.

Beleidswaardengenerator©

De Beleidswaardengenerator omvat zowel alle verplichte- (Besluit Kwaliteit Leefomgeving, provinciale Omgevingsverordening en de waterschap verordening) als lokale beleidswaarden (vigerende beleid). Hiermee heb je een overzicht vanuit het vereiste integrale kader (en samenhang) voordat je aan de invulling van het Omgevingswet-instrumentarium begint!

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.