Compliance

Het in overeenstemming geraken én blijven met wettelijke en overige eisen is voor veel bedrijven een uitdagende klus. Niet alleen de veelvoud en diversiteit aan kaderstellende stukken, maar ook de dynamiek en complexiteit van de eigen bedrijfsvoering maken het voor het bedrijfsleven lastig actueel te blijven.

Er worden steeds striktere en verdergaande eisen gesteld aan het ondernemerschap (zelfs in tijden van voorgenomen deregulatie). Fiscaal, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht worden steeds strenger. De trendmatige verschuiving van middelvoorschriften naar doelvoorschriften vergt meer competenties en (eigen) sturingsmechanismen. Het naleven van brancherichtlijnen, het aangaan van convenanten en benchmarking zijn harde voorwaarden voor erkenning als industrie, bedrijf en partner. In dit alles moeten de belangen van de klant niet uit het oog worden verloren en stellen steeds meer klanten eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Wij stellen ons op als uw kennispartner op het gebied compliancemanagement. Samen met u brengen wij uw activiteiten in kaart en vertalen deze naar relevante regelgeving (register). Wij informeren u over de status van de geïdentificeerde relevante wettelijke en overige eisen en bieden u strategisch advies met het oog op de implicaties. Desgewenst nemen wij het beheer van uw complianceregister geheel voor onze rekening. Wij maken hierbij o.a. gebruik van onze eigen Antea Group kennisdatabank 'Oranjewet' (www.oranjewet.nl).