Infrastructuur - Werkveld en diensten

Infrastructuur - Werkveld en diensten

Wegen, watergangen, spoorrails en ondergrondse verbindingen; ze vormen de aderen van ons land. Ze zijn essentieel voor leefbaarheid, bereikbaarheid en economische groei. Antea Group zet haar kennis in om dit kostbare netwerk in stand te houden en te verbeteren.

Het ontwikkelen en in standhouden van infrastructuur is een veelomvattende opgave. Wet- en regelgeving, milieuaspecten, ruimtelijke ordening, maar ook communicatie met de omgeving. Infrastructuur is veel meer dan het verbinden van twee punten door asfalt, rails of kabels.

Ontwerpen, begeleiden en realiseren

U komt Antea Group tegen bij eenvoudige en complexe infrastructurele projecten. Antea Group ontwerpt, begeleidt en realiseert voor zowel publieke als private partijen. Of het nu gaat om geïntegreerde contractvormen, de toepassing van Systems Engineering of het stroomlijnen van complexe processen; als multidisciplinair bureau hebben we alle kennis in huis om met oplossingen te komen die effectief én duurzaam zijn.

Gebiedsgericht ontwikkelen

Infrastructurele projecten vragen steeds vaker om een gebiedsgerichte benadering. Hiervoor moet de focus breder zijn dan alleen die ontsluitingsweg of spoortunnel. De vraag is altijd; hoe kan een project zijn omgeving versterken? Oplossingen die vragen om kennis van techniek, inhoud en proces en oog voor alle belangen.

Beheren en onderhouden

De komende jaren moeten beheerders van infrastructuur alles op alles zetten om de capaciteit, veiligheid en beschikbaarheid van bestaande voorzieningen op peil te houden en optimaal te benutten. Dit vraagt om visie, innovaties en weloverwegen keuzes. Antea Group biedt ondersteuning als het gaat om beheer- en onderhoudsplannen en assetmanagement. Wij werken daarbij met areaalgegevens die bestaan uit actuele en toepasbare data.