circulair aanbesteden hergebruik materialen contracten

Circulair aanbesteden

Gunnen op circulaire waarde

Met het op papier zetten van circulaire ambities, worden deze nog niet gerealiseerd. Dan begint het eigenlijk pas. Er komen allerlei vragen op je af die gaan over definities, kosten, techniek, juridische aspecten, meetbaarheid, het formuleren van eisen, het overwinnen van interne weerstand en de kennis die markt al wel of niet heeft. Het hebben van een ervaren partner helpt om een circulaire aanbesteding succesvol te laten verlopen.

Een circulaire oplossing krijg je echter alleen als je erom vraagt. Aan wie kun je wat, op welke wijze, wanneer vragen? De transitie naar een circulaire economie in de infrasector begint met bij een helder doordacht circulair aanbestedingsproces.

Green deal circulair inkopen

Veel gemeenten, waterschappen en andere aanbestedende diensten hebben de ‘green deal circulair inkopen’ getekend en circulaire ambities opgenomen in beleidsplannen. Wij helpen deze duurzame ambities te concretiseren binnen en via projecten. Antea Group heeft uitgebreide kennis en ervaring om met behulp van projecten de transitie naar een circulaire infrastructuur te versnellen en zo ambities waar te maken.

We kunnen helpen door vragen op gebied van circulariteit beantwoorden, zoals: Hoe kunnen we onze ambities meetbaar maken? Kunnen we bijhouden wat de voortgang is van onze organisatie? Hoe kan circulariteit geld opbrengen in plaats van geld kosten? Zijn alle contractvormen geschikt? Hoe krijgen we die ene afdeling óók mee? We willen een simpel bestek op de markt zetten, kan dat duurzamer? Hoe kunnen de bestaande klinkers, asfalt en rioleringsbuizen slim hergebruikt worden? Hoe prikkelen we de markt het meest effectief? Hoe kunnen we ook het onderhoud circulair laten zijn?

Circulair aanbesteden is het meest effectief bij geïntegreerde contracten zoals een D&C of DBM contract. Maar we hebben ook ervaring om middels een UAV-bestek zowel markt als jouw eigen organisatie de eerste stappen te laten zetten. Voor een circulair project kijken we graag naar de gehele levenscyclus van de assets én naar de organisatie eromheen. Wij zijn gericht op het behoud van waarde op de lange termijn.

Volledige aanbesteding of losse modules

We ondersteunen het liefst volledige aanbestedingen omdat we dan de grootste impact realiseren, maar je kunt ook kleine losse modules bij ons afnemen. We hanteren vaste prijzen voor de modules:

 • Inspectie van bestaande assets voor restwaarde / hergebruik
 • Sessie ‘ambitieweb’, incl. rapportage
 • Sessie ‘omgevingswijzer’ incl. rapportage
 • Ondersteuning duurzame inkoop- / contractstrategie
 • Ondersteuning duurzame selectiecriteria
 • Ondersteuning duurzame gunningscriteria
 • Berekening van MKI-waarde middels DuboCalc
 • Berekenen van Total Cost of Ownership
 • Inspiratiesessie duurzame alternatieven
 • Cursus circulair aanbesteden
 • Cursus circulair ontwerpen
 • (Lunch)lezing circulair aanbesteden

circulair aanbesteden ambitieweb uav