Circulair aanbesteden

Circulair aanbesteden

Gunnen op circulaire waarde

Complexe regelgeving en procedures zijn de grootste hindernissen bij het uitvragen van circulaire infrastructuur aan de markt. Metabolic en Antea Group geloven dat juist bij grote infrastructurele projecten innovatie begint bij de vraag, bij de behoefte van de klant. De transitie naar een circulaire economie in de infrasector begint daarom met circulair aanbesteden.

Het bedrijfsleven heeft de circulaire economie omarmd als middel om meer te sturen op waarde. Hierbij kijken bedrijven over de levenscyclus van hun producten heen en richten zich op de prestaties waar de klant om vraagt. Dit heeft ook in de infrasector al geleid tot nieuwe innovatieve producten en diensten.

Veel gemeenten en andere aanbestedende diensten hebben de ‘green deal circulair inkopen’ getekend of circulaire ambities opgenomen in beleidsplannen of innovatieagenda’s. De kunst is nu om abstracte ambities om te zetten naar een concrete vraag aan de markt. Metabolic en Antea Group hebben hun expertise op het gebied van de circulaire economie en aanbesteden gedeeld om de transitie naar circulaire infrastructuur te versnellen.

Circulair aanbesteden gaat over het behouden van waarde en voorkomen van vernietiging. Onderhoud en hergebruik is hierbij belangrijk. En aangezien de voorwaarden hiervoor worden bepaald tijdens het ontwerp, is circulair aanbesteden het meest effectief bij geïntegreerde contracten inclusief onderhoud. Circulaire principes worden vertaald naar EMVI-criteria, KPI’s worden bepaald om te monitoren in hoeverre invulling wordt gegeven aan de principes van de circulaire economie. 

Een belangrijk middel dat Antea Group gebruikt voor circulair aanbesteden is het Circulair Label. Hiermee worden de projecten van Antea Group verdeeld over drie niveaus: Standaard, Deels Circulair en Circulair. Op deze manier wordt duidelijk wat Circulaire Economie inhoudt en hoe hier bij toekomstige projecten op ingespeeld kan worden.