Dynamische Contractbeheersing (gebaseerd op SCB)

Dynamische Contractbeheersing (gebaseerd op SCB)

Een heldere koers naar gegarandeerde kwaliteit

Toetsen, signaleren, aanspreken en beheersen: met de komst van geïntegreerde contracten is uw rol als opdrachtgever in projecten wezenlijk veranderd. Hoe houdt u als regisseur toch grip op proces en kwaliteit? Antea Group ontwikkelde een onderscheidende SCB-aanpak. Voornaamste ingrediënten: samenwerken, proactief handelen, (technisch) inhoudelijk meedenken op het juiste moment en draagvlak creëren bij belanghebbenden. Dit alles met professionals die situationeel en daadkrachtig handelen.

Dynamische contractbeheersing

Projectdoelstellingen realiseren, zonder inbreuk te doen op de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer? In de praktijk is dit best lastig. Betalingen, ontwerpoptimalisaties, aanvullende vragen: contracten zijn statisch, een project is dat nooit. Hoe zorg je voor continuïteit bij opdrachtnemers en behaal je ‘vanaf de zijlijn’ het meeste rendement uit een samenwerking? Onze dynamische benadering zorgt hiervoor. We leven de SCB-processen na, maar zorgen tegelijkertijd voor een goede samenwerking, openheid en proactief handelen bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Praktische benadering

We combineren vakinhoudelijke expertise met de ‘factor mens’. Bijvoorbeeld door jou als opdrachtgever vanuit vertrouwen te laten starten door potentiële bedreigingen en spanningen vroegtijdig in kaart te brengen. Daarnaast hanteren wij voor elk project een toetsmix die gericht is op verbeterkansen. Dit uit zich in constructief overleg en oplossingsgericht werken. Een proactieve benadering die opdrachtnemers stimuleert en faciliteert om beloftes na te komen, risico’s te beheersen en kritisch naar het eigen werk te kijken.

Herkenbare Aanpak

Onze medewerkers zijn gediplomeerd, geschoold vanuit de praktijk en hebben onze eigen SCB-opleiding gevolgd. Zij vervullen verschillende rollen: contractmanager, toetscoördinator, (Lead)auditor en toetsers. Ze werken allemaal op basis van onze ‘Werkwijzer Dynamische contractbeheersing’. Met praktische SCB-processen, best practices en duidelijke modellen zorgt deze Werkwijzer voor een uniforme aanpak en herkenbare producten. De Werkwijzer biedt handvatten, houvast en zorgt hiermee voor een heldere koers naar een positief resultaat. 

We hebben onze dynamische SCB-aanpak succesvol toegepast in tientallen (complexe) civieltechnische projecten. Meer weten? Vraag het een specialist van Antea Group.

Downloads: