Energielabel gemalen

Energielabel gemalen

Gericht werken aan energiebesparing en betere CO2-emissie

Nederland, land van poldergemalen. Duizenden grote en kleine gemalen die met elkaar een flinke hoeveelheid energie verbruiken. Daar is veel energie te besparen. Maar hoe bepaal je per gemaal waar dat het geval is?

Businesslijnen:

"Wanneer is het energieverbruik van een gemaal écht optimaal? Het antwoord is puzzelen geblazen. Motorrendement, transmissieverlies, pomprendement en randapparatuur: er zijn veel factoren die het energieverbruik bepalen en daarmee de CO2 -emissie."

Meten = Weten
Experts van Antea Group hebben door middel van het verzamelen van bedrijfsdata van polder- en rioolgemalengemalen de energie efficiëntie (rendement) bepaald en een groot aantal gemalen voorzien van een energielabel. Onderzochte gemalen van de waterschappen Friesland [Fryslân], Noorderzijlvest en Zuiderzeeland lieten een verrassende uitkomst zien en met deze gegevens kan er gericht aan verbeteringen worden gewerkt.  

Antea Group heeft als modern ingenieurs- en adviesbureau het doel om een toonaangevende partner te zijn bij de ontwikkeling en toepassing van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. De verduurzaming van gemalen is daar een voorbeeld van. Sinds 2010 doet Antea Group diepgaand onderzoek naar de werking van (polder-) gemalen. 

Verbeteringen
Vaak komen inefficiënties voort uit het ontwerp, veelal gemaakt in een periode waarin de focus niet op energiebesparing of samenhang lag. Relatief eenvoudige modificaties verhelpen deze inefficiënties. De investering die dit vergt, betaalt zich al binnen enkele jaren terug in de vorm van een fors lagere energierekening en een reductie van de CO2-emissie. Kortom, een effectieve manier om kosten te reduceren én het milieu te helpen. We willen de thans uitgevoerde onderzoeken gebruiken om meer van dit soort besparingen te realiseren. 

Wilt u ook energie besparen en  CO2emissie reduceren? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.