rail railinfrastructuur stations spoorzones

Railinfrastructuur, stations en spoorzones

Het ontwerp en beheer van hoogwaardige, betrouwbare en veilige railinfrastructuur: dat is onze passie. Wij focussen ons daarbij op doorgaande trace's en stationgebieden. Dit doen wij vanaf planvorming tot en met het organiseren van de uitvoering. Voor overheid én bedrijfsleven.

Kennispartner rail - veelzijdige railkennis

Vijftig professionals richten zich op het advies- en ontwerpwerk voor civieltechnische contructies in de directe nabijheid van het spoor. We ontwerpen en berekenen, onderzoeken en organiseren, realiseren en beheren. Maar we brengen ook kennis in op het gebied van contractvorming, conditionerende onderzoeken, vergunningen en projectmanagement. In de studiefase van de TunnelAlliantie kunnen wij de decentrale overheid volledig ontzorgen. Antea Group is gespecialiseerd in:

 • Tunnels
 • Spoorlijnen
 • Viaducten
 • Geluidsschermen
 • Passages
 • Integrale ontwikkeling van stationsomgevingen en spoorlijnen

Thuis in railtechniek

Overheid of realiserende partij: werken op en rondom het spoor en de spoorlijn vraagt om specialistische kennis en gevoel voor veiligheid. Expertise die steeds schaarser wordt. Antea Group heeft deze kennis in huis. We zijn een erkend partner voor spoor- en niet spoordragende werken. Antea Group staat voor state-of-the-art kennis op het gebied van:

 • Ontwerp: van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp
 • 3D-ontwerp
 • Geotechnisch ontwerp
 • Costengineering
 • Systems-engineering

Kwaliteit voorop

Werken aan een spoorlijn stelt hoge eisen aan de competenties van ingenieursbureaus. Kwaliteit loopt daarom als een rode draad door onze werkzaamheden. Als opdrachtgever kunt u ervan op aan dat Antea Group rondom elk vraagstuk het beste team organiseert. De output van onze werkzaamheden monitoren we continu: om van te leren en om te blijven verbeteren. Dit doen we onder meer door interne audits, tussentijdse klanttevredenheidsmetingen en projectevaluaties.

De nieuwste technieken en methodes

Of het nu gaat om thema's zoals veiligheid, techniek of procesinnovatie: als opdrachtgever treft u in Antea Group een partner die de meest actuele en relevante railkennis in huis heeft en de nieuwste technieken en methodes toepast. De toepassing van iWorkx, het Bouw Informatie Model (BIM) en Systems Engineering resulteert in het efficiënt en systematisch managen van railprojecten.  

Beter en sneller

Beter én sneller. Dit is de komende jaren het credo als het gaat om de ontwikkeling van railinfrastructuur. Veel winst valt te behalen door vroegtijdige participatie van omgeving en belanghebbenden, het terugbrengen van de onderzoeklast en het stellen van heldere budgettaire kaders.

Antea Group maakt 'Beter en Sneller' mogelijk. Zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, rechtmatigheid, veiligheid en duurzaamheid. Onder meer door onze kennis van techniek, inhoud en proces al in de planstudiefase te vertalen naar gefundeerde en slimme antwoorden.