Risicobeheersing als basis voor een economisch aantrekkelijk ontwerp

Risicobeheersing als basis voor een economisch aantrekkelijk ontwerp

Gedegen geotechnisch ontwerp voor duurzame en economisch aantrekkelijke oplossingen

In Nederland wordt volop gebouwd. In ons volle land is het optimaal omgaan met de beschikbare ondergrond een vereiste. Meervoudig ondergronds ruimtegebruik wordt steeds meer toegepast. Met name in stedelijke omgeving vereist dit kennis en kunde voor een economisch verantwoord ontwerp. Het duurzaam maken van nieuwe en bestaande infrastructuur is in Nederland, met zijn slechte draagkrachtige en samendrukbare grondlagen geen simpele opgave.

De geotechnische adviseurs van de Antea Group passen geotechnisch risicomanagement toe bij de uitwerking van de projecten. De beheersing van risico’s is cruciaal voor een economisch aantrekkelijk ontwerp zonder faalkosten. De geotechniek als stevige basis voor een verantwoorde fundatie is essentieel voor minimale realisatie- en beheerkosten.

Werkvelden

 • Voorbelasting;
 • Vervormingsanalyses (horizontaal en verticaal);
 • Bouwputten;
 • Kerende constructies (damwanden, diepwanden, palenwanden e.d.);
 • Licht gewicht materialen;
 • Stabiliteitsanalyses;
 • Grondverbetering;
 • Dijken;
 • Funderingen (op staal en op palen);
 • Omgevingsbeïnvoeding;
 • Ondergronds bouwen.

Dienstenoverzicht 

 • Haalbaarheidsonderzoeken;
 • Grondonderzoek en monitoring;
 • Geotechnisch risicomanagement;
 • Ontwerpen;
 • Engineering;
 • Communicatie;
 • Uitvoeringsbegeleiding;
 • Second opinions en schade adviezen

Waar staan wij voor?

De deskundigheid en ervaring van onze adviseurs staan borg voor optimale oplossingen en uitgekiende ontwerpen. De combinatie van onze theoretische en praktische kennis vormt het onderscheidend vermogen van Antea Group: hoogwaardige advisering met deskundigheid voor de uitvoerbaarheid.

De meerwaarde

 • Optimale risicobeheersing;
 • Uitgekiend en economisch aantrekkelijk ontwerp;
 • Geen faalkosten;
 • Minimale investeringskosten.